astrologický instrumentář

XI. Uran – vnitřní revoluce

Na poli působnosti symbolu planety Uran se setkáváme s životními situacemi, které jsou hluboce znepokojující. Uran naráží na velké téma s názvem STRACH ZE ZTRÁTY BEZPEČNÝCH A ZNÁMÝCH HRANIC.

Bojíme se toho, jaké změny přinese zítřek, bojíme se smrti, neznámých lidí, bojíme se o svou práci, své děti, bojíme se toho, co kdo řekne, jak nás přijme partner, co bude dál… Naše myšlení si zvyklo na různé druhy strachů, frustrací a konfliktů. Je to přirozené, neboť život není procházka růžovou zahradou. Zvyky a pravidla, o která se opíráme musí být pevná, aby udržela strukturu osobnosti.

Read the rest of this entry »

X. Saturn. Osudy naleznou jistě svou cestu – Fata viam invenien

Větu ze záhlaví nalezneme v galerii, na zámku Dampierre-sur-Boutonne. Patří kazetě, na které je vyobrazen labyrint. (Více – Fulcanelli Příbytky filosofů). Vybrala jsem si ji záměrně. Za slovem „osud“ a „labyrint“ se skrývá saturnská funkce vymezující cestu, formující, dávající strukturu, hranici, práh, který lemuje náš svět. Ne nadarmo je Saturn poslední planetou, kterou můžeme vidět pouhým okem. Cesta saturnským labyrintem není jednoduchá.

Read the rest of this entry »

IX. Jupiter. Přes Michelangelova Davida k Jupiteru a ještě dál …

Na cestě astrologickými symboly jsme se dostali do míst, kde opouštíme osobní planety a vesmírná Odyssea naší pozornosti vstupuje na pole funkcí společenských. Ty reprezentují planety Jupiter a Saturn. Jupiter byl v době před naším letopočtem spojován Mezopotámci s Mardukem.

Read the rest of this entry »

VIII. Mars – mobilizace sil bojovníka

VIII. Mars – mobilizace sil bojovníka

Kolísavá intenzita červeně zářícího světla planety Mars vzbuzovala v lidech mocné asociace. V dobách před naším letopočtem jej Mezopotámci spojovali s bohem podsvětí Nergalem. Mars (sumersky Salbatánu) byl pro staré civilizace silou uchvatitele, násilí, nemocí, válek a démonů. Jeho mihotavé světlo nutilo k úctě, vážnosti a ostražitosti. Rozhlédneme-li se kolem sebe, nalezneme odraz podobenství martovské vysušující a spalující síly v červených až rezavě hnědých kovech (železo) a minerálech, horkých místech – pouště a vulkány, stejně tak i v rostlinách s ostrou, štiplavou chutí, červenými květy a trny, s žhavými chloupky (Lichořeřišnice větší, Šípková růže, Kopřiva dvoudomá…), v bodavém hmyzu a jedech živočichů.

Read the rest of this entry »

VII. Venuše – Večernice a Jitřenka

Na jedné z klínopisných tabulek, které se nám dochovaly, nalézáme zatím, nejstarší písemný záznam příběhu o bohyni Inanně „Paní nebes“. Pro sumerský a akkadský svět byla Inanna bohyní smyslné lásky a války, ochránkyní planety Venuše. Akkadská princezna, kněžka boha Měsíce Nana-Suen, Encheduanna, která žila kolem r. 2300 př.n.l., sepsala v sumerštině básnický příběh, známý pod názvem „Sestup Inanny do podsvětí“.

Read the rest of this entry »