Články

Horoskop pro 44. týden

V úterý jsem psala o změnách a hop šup na rovině osobní přišly. Nu, když o nich píši a „kážu“, tak musím jít příkladem. Rozhodla jsem se krátce napsat o tom, jak to i pro mne není lehké přijmout změnu. Zjistila jsem, že jakmile si mysl na něco zvykne, tak se vlastně zastaví a pozor, děje se tak naprosto nepozorovaně. Jak ráda si na něco zvykám a s jakou vlastně rozkoší pozoruji, že se něco pravidelně opakuje… Můžu se o to opřít a opájet se pocitem, že je vše, jak má být. Prostě mi dělá dobře, když život řád svůj řád, když vím či aspoň z větší míry předpokládám, co bude následovat. Jenže, tohle není život. Jediným, co se zatím s železnou pravidelností opakuje, je lunační cyklus, tedy vztah mezi Sluncem a Měsícem pozorovaný ze Země. Jinak se vše permanentně mění, povzdychnu si. Život je „tok čtyř velkých větrů“, které vše proměňují a se vším hýbou. Pocit, že je něco statické, je vlastně iluzorní, neboť ve své podstatě není nic statické. Myšlenky hraničící s filosofií mne uvedou do stavu, kdy si prostě musím přestat naříkat a začít jednat, neboť to je jediná možnost, jak se nenechat převálcovat minulostí, minulými zvyky a opětovně se sladit s divokým proudem života. Takže to, že jsem sice za neobvykle slušných okolností přišla o stabilní příjem, je vlastně příležitost vykročit jinak, to, že mám průvan na účtu po opravě zubů, zas výzva k bystrosti, posile vápníku a akci, to že stárnu, nutnost otočit svou energii a vědomí k novým cílům a to, že se mi mnohé už nechce dělat, připomínkou, že nejsem tak autentická a sama se sebou, jak jsem si myslela. Abych to uzavřela, novoluní lze dobře pociťovat a uvědomovat si, kde jsme se zastavili a kde je třeba se rozhýbat.

Během pátku a soboty budu učit, takže cestu duchům svých předků ukážu až po práci v sobotu večer. Do hry víc vstoupí Neptun a jeho funkce zapojovat vědomí do širších a přesahujících vztahů. Kdo bude chtít, může se otevřít tomu, co nás přesahuje a spojit se na chvíli s předky ne proto, aby se vrátil do minulosti, ale proto, aby ho duch předků posílil a podpořil. Svátky zemřelých nejsou jen dekorace, dýně, taškařice a sladkosti, ale oslava spojení s předky, kteří v těchto dnech mají dovoleno najít cestu „domů“ a tam posílit svůj rod. Letos zásluhou čerstvě zažitých příhod vím, na co se jich budu ptát a o jakou podporu je budu žádat. Odvážné otázky a dobré odpovědi přeji Marluk 31.10.2019V úterý jsem psala o změnám a hop šup na rovině osobní přišly. Nu, když o nich píši a „káži“, tak musím jít příkladem. Rozhodla jsem se krátce napsat o tom, jak to i pro mne není lehké přijmout změnu. Zjistila jsem, že jakmile si mysl na něco zvykne, tak se vlastně zastaví a pozor, děje se tak naprosto nepozorovaně. Jak ráda si na něco zvykám a s jakou vlastně rozkoší pozoruji, že se něco pravidelně opakuje… Můžu se o to opřít a opájet se pocitem, že je vše, jak má být. Prostě mi dělá dobře, když život řád svůj řád, když vím či aspoň z větší míry předpokládám, co bude následovat. Jenže, tohle není život. Jediným, co se zatím s železnou pravidelností opakuje, je lunační cyklus, tedy vztah mezi Sluncem a Měsícem pozorovaný ze Země. Jinak se vše permanentně mění, povzdychnu si. Život je „tok čtyř velkých větrů“, které vše proměňují a se vším hýbou. Pocit, že je něco statické je vlastně iluzorní, neboť ve své podstatě není nic statické. Myšlenky hraničící s filosofií mne uvedou do stavu, kdy si prostě musím přestat naříkat a začít jednat, neboť to je jediná možnost, jak se nenechat převálcovat minulostí, minulými zvyky a opětovně se sladit s divokým proudem života. Takže to, že jsem sice za neobvykle slušných okolností přišla o stabilní příjem, je vlastně příležitost vykročit jinak, to, že mám průvan na účtu po opravě zubů, zas výzva k bystrosti, posile vápníku a akci, to že stárnu, nutnost otočit svou energii a vědomí k novým cílům a to, že se mi mnohé už nechce dělat, připomínkou, že nejsem tak autentická a sama se sebou, jak jsem si myslela. Abych to uzavřela, novoluní lze dobře pociťovat a uvědomovat si, kde jsme se zastavili a kde je třeba se rozhýbat.

Během pátku a soboty budu učit, takže cestu duchům svých předků ukážu až po práci v sobotu večer. Do hry víc vstoupí Neptun a jeho funkce zapojovat vědomí do širších a přesahujících vztahů. Kdo bude chtít, může se otevřít tomu, co nás přesahuje a spojit se na chvíli s předky ne proto, aby se vrátil do minulosti, ale proto, aby ho duch předků posílil a podpořil. Svátky zemřelých nejsou jen dekorace, dýně, taškařice a sladkosti, ale oslava spojení s předky, kteří v těchto dnech mají dovoleno najít cestu „domů“ a tam posílit svůj rod. Letos zásluhou čerstvě zažitých příhod vím, na co se jich budu ptát a o jakou podporu je budu žádat. Odvážné otázky a dobré odpovědi přeji Marluk 31.10.2019Týden začal novoluním a to velmi zajímavým novem, neb měl jeden hlavní aspekt a tím byla opozice vůči Uranu do znamení Býka. Uranskou vlnu můžeme pozorovat ze změnách či touhách po změnách ve zvycích a strukturách každodenních aktivit. V mnoha zemích se demonstruje, v mnoha bouřlivě diskutuje o změně klimatu, mnoho lidí mění své zvyky a ti, co mají možnost tahat za nitky, dělají právě v této době zcela zásadní rozhodnutí, nákupy a strategické přesuny. Společnost se mění. Možná bychom rádi sáhli na konkrétní dopady tohoto procesu proměny, ale je ještě brzo.

Na druhou stranu vstoupili jsme do měsíce, který svým počátkem Urana vyzývá, a tak budeme moci alespoň zahlédnout, co že se to všechno mění. Pokud přejdeme z roviny společenské na rovinu osobní, měli bychom si všimnout impulzů, které nám narušují obvyklou trajektorii našich každodenních životů. Za rušivými impulzy se totiž skrývá pozvánka multiversa (odpusťte, nemohu mu už jinak říkat) k zapojení do další sítě vztahů a tím ještě většího a složitějšího systému. V praxi to znamená, že proměna a vývoj člověka není ukončen a jak se zdá, jen tak nebude. Je patrné, že je třeba zahustit síť, aby si vědomí člověka všimlo toho, co je nejzákladnější. Jako by to jednoduše nešlo a kvůli tomu, že jedna plus jedna jsou dvě, se musela probrat celá algebra, aby struktura vztahu byla všem zcela jasná. Uran je planetou symbolizující stav rozpadu, anarchie a proměny tam, kde je struktura příliš ustrnulá a zasekla se na opakování pár nejdůležitějších vztahů a nechce se jí pouštět do dalších.

Sabiánský symbol Uranu je:FÁZE 35 (Býk 5°): VDOVA U OTEVŘENÉHO HROBU

Klíčová myšlenka: Dočasnost všech hmotných a společenských pout.

perokresba Karel Jerie

Symbol nás staví do poslední fáze první pětice obrazů znamení Býka. Svou podstatou nám ukazuje, pomíjivost všeho, co lidově řečeno má Býk rád. Pomíjivost věcí, lidí, vztahů a prožitků. Vše je dočasné, pro ty, kteří jsou živi, ale neuvědomují si vzájemné propojení. Vše je věčné pro ty, kteří nelpí na tom, co mají k dispozici.

Situace vdovy u otevřené hrobu není lehká. Loučí se s mužem, se svojí polovičkou, která ji oživovala. Vdova je konfrontována s radikální proměnou, neb od této chvíle musí jinak, sama. Vazby, co měla se mění, vše zůstává, ale vazby se proměnily. Jak je to možné? Však si to uvědomte a vstupte do světa vdovy. Místa, která měli rádi, bude už vidět jen ona, zvyky, které měli, bude dodržovat už jen on, to co dělal on, bude muset sama atd. Přesto, že svět se smrtí muže nezastavil, se rázem dramaticky proměnil a přitom nic ze své podstavy nezměnil. Změnily se jen vztahy, ve kterých se teď bude vdova pohybovat. To se po nás chce, to je to, co po nás chce multiversum, abychom si uvědomili, že vztahy, které jsme navázali se proměňují a mohou fungovat zcela jinak, než jak jsme zvyklí. To, co se zdánlivě nemění či co podléhá proměně velmi nenápadně a pomalu je symbol novoluní: FÁZE 215 (Štír 5°): MOHUTNÝ SKALNATÝ POBŘEŽNÍ ÚTES VZDORUJE VLNÁM, KTERÉ SE O NĚJ TŘÍŠTÍ

Klíčová myšlenka: Netečnost všech institucionalizovaných procedur.

Pro společenský život jsou nezbytně nutné a taky opěrné stabilní hodnoty. Dokud se neotevřou nové obzory, musí „útes“ vzdorovat vlnám změn, neboť jinak by pospolitost lidí ztratila vniveč. Základní rytmy společnosti se stávají jejími hodnotami, které usilovně fixuje, aby udržela kontinuitu a celistvost a tak jistotu a bezpečí pro všechny své zúčastněné členy. Oporou jsou instituce, které jsou skálou čelící přívalům emočních zvratů a vln ve společnosti.

Jak patrno do opozice se dostává potřeba změny a nových kroků, odvrácení se od hrobu a pohled do budoucna s pevně vybudovanými institucemi a strukturujícími hodnotami společenství lidí. Každé společenství je vyzváno, aby prověřilo, co je ještě pevné a co je možné proměnit. Tato výzva však projde i na osobní rovině: Od čeho je třeba odtrhnout zrak, nechat za sebou a kam je třeba vykročit i za cenu nutnosti čelit strmosti útesu zavedených hodnot? Složitá a členitá otázka, na kterou není jednoduchá odpověď, neboť nejsme v čase jednoduchých odpovědí, ale složitých sítí vztahů. Nejde věci sekat „jako Baťa cvičky“ či dělit jen na černé a bílé. Abychom se pohnuli dál je třeba na chvíli zaujmout hledisko skal – podívat se na naši situaci neosobně, bez zaujetí a emocí a pak zvážit, zda se v naší minulosti už něco podobného nedělo? Vzpomenout si na precedenty, které staly. Jak jsme se v nich zachovali? Až budeme mít tyto obrazy před očima, pak budeme mít dost sil hodit hlínu na rakev našich minulých aktivit a vykročit tvořit svět jinak.

Možná jsem napsala složitější text, ale podstata by snad mohla být zřejmá. Změny se dějí k našemu dobru jen tehdy, když jsme je schopni vidět nezaujatě v širších souvislostech.

Hodně sil a nenechme si vzít krásu listopadových dnů tlakem prodejců a médií. To podstatné, co hýbe světem, je to, co udělá každý z nás, jakmile si představí, že stojí u svého „hrobu“. Marluk 29.10.2019

Horoskop pro 43. týden

Druhá část týdne je pro mne spojena s péčí o zuby, neb jsem ve středu byla na zákroku a jak patrno, budu se z toho dávat dohromady déle, než jsem myslela. Úvodní slovo tedy vypustím, nakonec vše důležité je v textu. Mějte se pěkně Marluk

Zajímavostí těchto dnů je, jak i píši v textu, že se nám ukazují hlavní hráči boje o moc a prosazení své síly. V lednu 2020, přesně 12. ledna, se uskuteční velká konjunkce Saturn a Pluton, kteří symbolizují upevnění hlubokých proměn, změnu struktury společnosti, proměn, ale i silových a mocichtivých tendencí, které mají moc vytvářet iluzi pasti, která nás drží a nepustí dál. Je to systémová konstelace, která mění řád, jeho strukturu a zúčastněné činitele. V tomto období, kdy Venuše Večernice, Merkur Epimétheus vrhají sextil na Saturn a Pluto, kdy Neptun má sextil na Saturn a trinus na Venuši a Merkur můžeme pocítit, uvědomit si, co se děje a kdo všechno je zapojen do hry o moc. Na rovině naší psýché bychom se mohli zaobírat otázkou, jaké tendence v nás začínají převažovat? Co nám naše tělo říká, že potřebuje? Kdo chce, abychom mu naslouchali? Ve vnějším světě se nám ukážou hlavní hráči a nabídnou nám svou představu, jak si udržet moc. Prakticky to znamená, že by se měly trochu slít toky informací a z té rozmanitosti, která nás může každé ráno zahlcovat v rádiu, na internetu či jiných médii, vytvořit určité hlavní proudy. Tím nám pomohou se zorientovat. Jsou tu dny, které nás podpoří v usilovnosti a koncentraci k našemu cíli, který se ukáže jasným a konkrétním. Přenesení plánů do praxe, to je téma čtyřicátého třetího týdne. Kdo se na touto vlnou nechá nést, ten se o kus pohne. Přeji to nám všem a hlavně na těch rovinách, kde to nejvíc potřebuje naše srdce! Hezké dny Marluk 22.10.2019

Horoskop pro 39. týden

Pondělí 23. září ,Slunce vstupuje do Váhy  – Měsíc v Raku

Vstup Slunce do znamení Váhy, podzimní rovnodennost přináší vrchol dynamického období. Kolem rovnodenností je život prožíván podstatně rychleji než v období kolem slunovratů. Není se čemu divit. Přechod, který v našem zeměpisném pásmu zažíváme je vysloveně strhující. Co je třeba, aby dozrálo, mělo poslední šanci, co bylo třeba připravit na zimu, je nutno učinit. Část přírody se ukládá ke spánku a to se odráží i v chování živých tvorů. Je třeba se připravit. Podzimní rovnodennost je jasným ukazatel počínající převahy tmy nad světlem. Uvážíte-li, že dnes v pondělí ,je na malou chvíli den stejně dlouhý  den jako noc a od zítřka bude noc delší a delší, jistě pocítíte ono napětí, které prostě každý přerod sebou nese. Tentokrát je to napětí z blížící se tmy, pohlcující jednoty, která je cestou do chladného neznáma. Otázkou podzimní rovnodennosti je: Umíš se připravit na zimu a chlad? Chlad, který vyvolává pocit nepohodlí, diskomfortu, nutnost se stáhnout, omezit a čelit úzkosti, ale také rozdělat a chránit oheň (mohli bychom dodat, ať už má jakoukoliv podobu), spojovat se s druhými, neb jedině tak zvýšíme šanci na přežití, vytvářet zásoby a tužit tělo. Za sebe hlásím, že je to i pro mne výzva. Není bez zajímavosti, že v tuto dobu probíhají debaty o klimatu a na povrch vylézají sponzoři stran, které opravdu nepociťují problém s tím, že by průmyslová a zemědělská činnost člověka měla vliv na klima. Tváří se přitom tak, že my ostatní jsme pozbyli selského rozumu a neumíme si spočítat, co se asi stane, když se pokácí celý prales, nebo když se těžbou kontaminuje prostor, nebo když umře monokulturní les, nebo když se propesticiduje půda, nebo když se stále splachuje pitnou vodou… Omlouvám se za malou agitku, ale při podzimní rovnodennosti je na ni pravý čas. Podívejte se dobře na zuby těch, co nám tvrdí, že se nic neděje, podívejte se kolem sebe, stačí vyjet mimo město, podívejte se na sebe v zrcadle a položte si otázku, dokážu se ve svém konzumním životě uskromnit? Kde by to šlo? Nastala podzimní rovnodennost, která přeje připraveným, tedy těm, kdož jsou hotovi díla!

V pondělí se mohou oprávněně cítit pod lehkým tlakem lidé narození po 8. – 22.  červencem, 4. – 15. říjnem, 4 . – 16. prosincem a 7. – 20. dubnem. Měsíc spustí napěťovou vazbu může vás dostat do dynamických zápletek, které právě vy budete muset zpracovat. My ostatní bychom měli vsadit na to, co nás spojuje a nepodléhat tolik tomu, co nás rozděluje. Každopádně nás den podpoří ve výkonnosti, takže žádné výmluvy a hup šup do toho, co máme naplánováno.  

Zaléváme a přihnojujeme květiny, pereme prádlo. Dostatečně pijeme vodu, vyhýbáme se sladkostem, nastupuje další fáze otužování, vyživujeme pleť, koupele s éterickými oleji, peeling pleti, baňkování.

Vassilissa

Horoskop pro 37. týden

37. týden začal deštěm a my bychom měli brát situaci tak, jak je a být tomu rádi. Změna pohledu na svět může spočívat i v tom, že sice máme představu, jaké by u nás mělo být podnebí, ale aktuální meteorologickou situaci, bychom měli brát tak, jak je s vědomím, že si s ní poradíme. Uvědomit si, že jsme šikovní, vynalézaví lidé, kteří si umí poradit a nečekají, až nám někdo otevře deštník či přistaví vůz až k zápraží. Astrologicky je 37. týden zajímavý tím, že se rozpadá velký zemský trigon, který minulý týden mnohým podpořil jejich plány, sebevědomí a přivedl je na práh jasných a konkrétních činů. Na jeho pozadí byl jiný trojúhelník, pravoúhlý, kterému se říká T-kvadratura. Ta dynamizovala velký zemský trigon a vyváděla ho z lenosti, čím ho vedla projevení produktivity. Od úterý ovšem začne převažovat zvuk dynamické T-kvadratury. Ve hře jsou Mars, Slunce, Venuše a Merkur v opozici na Neptuna a v kvadraturách na Jupitera. V praxi se nám může jevit, že všichni vědí, co dělají, že mají plán, vizi a směr, ale opak bude pravdou. Za vznešenými cíli bude osobní prospěch, za osobním prospěchem touha po moci a nad vším bude kralovat určitá maličkost, detail, který získá moc vše na poslední chvíli rozhodnout. Píši složitě? Představte si to tak, že máte představu, že si svůj byt, dům či pracovnu něčím vyzdobíte. Ona výzdoba nebude samoúčelná, ale bude symbolizovat vaše názory, vaši víru, váš život. Pustíte se do díla. Budete chtít, aby vše bylo opravdu dobré, výstižné a funkční a ve chvíli, kdy svůj symbol vyrobíte a zavěsíte, např. zjistíte, že jeden roh je vyšší než druhý, že materiál malinko praskl, že něco trošku odchlipuje, že to vlastně nic zas tak originálního není, že to dělá každý, že jste zapomněli na něco, co by tam mělo být atd. Tak, to je ten detail, který zaujme, který by jiný pozorovatel přehlédl, ale vy protože jste u výroby byli od začátku a víte, jak to mělo vypadat, ho přehlédnout nemůžete. Co uděláte?

V konstelaci T-kvadratury není přesná odpověď, je tam jen naznačeno, že cesta k řešení bude dynamická a půjde cestou určitého napětí. To, může pro někoho znít jako negativismus, pro jiného jako situace s počasím a odpoví si, prostě se zařídím, podle toho, jak je – jak to je a hotovo. Kde tedy v těchto dnech narazíme na nějaký „napnelismus“, tam bychom neměli utíkat ani nadávat, ale naopak jednat, neb to je výzva, která nás posune dál. Je-li ve hře Neptun, posune nás dál v objevení a uvědomění propojenosti všech a všeho na vesmírné lodi, které říkáme Země. To není špatné, ne? Můžeme tak posílit své zkušenosti s intuicí a kdo z vás ji už opravdu věří a vědomě využívá? Můžeme prohlédnout své iluze či naopak uprostřed nekomfortní situace objevit vizi, jak z toho ven. T-kvadratura má ve svých vrcholech spojení harmonická s dalšími planetami, takže klid a pevné nervy, neb díky tomu nespadneme nikam, odkud bychom se nedokázali vyhrabat. Vzpomeňme na to, že napětí otevírá prostor a na nás je, čím ho vyplníme! Hezké dny přeje Martina

Cestou – setkání s Jednorožcem – foto MarLuk

Vše je jinak, než jsem chtěla. Včera-čtvrtek jsem vložila horoskop, připsala text a spokojeně, s pocitem „mám pěkně hotovo“, odjela do práce. V Praze jsem měla pána na konzultaci a co se nestalo, věnoval mi knihu. To se mi fakt nestává a měla jsem a stále mám radost, neb je to Jungův spis – Mysterium coniunctionis – studie o rozdělování a spojování duševních protikladů v alchymii, nakl. Malver. Nu, pán odešel a já juknu na emejl a tam mi píše Mata Hary, který mne léta sleduje, že mám v horoskopu chybu, že jsem otiskla znovu pondělí a úterý. Kouknu na net a vidím, že data sedí, tak o co jde? Píšu mu ,že jsem nic nenašla. Pak mi to ale nedá, juknu znovu a ještě na fb a hle, místo textu čtvrtek až neděle je tam starý text pro pondělí a úterý a milé ženy už mi píší. Vše montuji dohromady ve photoschopu a tohle mi uteklo. Řeknete si prkotina, to se stává. Ano, máte pravdu, ale já tím chci ilustrovat svůj čtvrteční den. Takže pánovi poděkuji a omluvím se, za svou nepozornost s tím, že vše napravím ,až budu doma u pc. Den pokračuje a já pracuji s další paní, vše jde dobře a paní je snad spokojená, mám taky dobrý pocit. Pak jen práce, angličtina a konečně odchod na křest knih Evy Francové. Vezu jí Kumuli davidovu a cestou na mne teče voda z květináče, papírová taška se protrhne, neb se rozmočí, taky nápad vézt zalitou kytku v papírové tašce…no coment. Evy kniha stojí za nákup – věnuje se luštěninám (viz obrázek) a je super. Večer jsem projela recepty a oblažila se. Opravdu doporučuji! Následuje milý křest v bezva prostředí veganské hospody
Bubu’s Pub & Kitchen -zdůrazňuji slovo hospoda, neb to není žádaná designovka pro rozmazlených horních deset tisíc, ale bezva hospoda se skvělou obsluhou a převelice chutným jídlem – adres – Spojovací 192/17 u zastávky Novovysočanská. Odcházím domů. Jednám svižně, abych stihla autobus. Vyndám si kabát z batohu, oblékám se a vědomě bafnu batoh a jedu. Na Palmovce zjistím, že batoh je nějak lehčí a s úlekem konstatuji, že je CIZÍ. Takže zpět a vyměnit si batohy, takové zdržení, absolutně nechápu, kam jsem dala oči. Jdu už za tmy autobusem domů a přemýšlím o tom, co se to událo. Navíc mi pak hlavou projede myšlenka na Mata Haryho a cítím zvláštní závazek. No, není to pěkné, když vám někdo napíše, za ta léta ,co vás sleduji… Někoho sledovat léta… a hned mi v úsměvu vyvstanou osoby, které sama opravdu léta sleduji a vlastně je tím tiše podporuji. Nikdy nejsme sami, i když máme ten intenzivní pocit. Nu, tak. Píšu to vše proto, že vše dobře dopadlo, ale hlavně jsem naplno pocítila to, o čem píši, že není žádná planeta ve vzdušných znameních a mne se to dotýká. Mám během posledních dnů pocit, že se nedokážu spontánně popovídat s lidmi, že jsem mimo, že se mi v mysli vypařili slova, když mluvím. Během chůze objevím, že jsem byla mimo a přitom sleduji provoz a cvrkot a orientuji se, že si upamatuji svůj batoh a přesto vezmu cizí. Někdy se prostě konstelace odrazí v takových maličkostech, které subjektivně zažívané pro nás nejsou typické a pak můžeme poznat svět zas z jiné strany. Tak proto to píšu a taky proto, že když si myslíme, že jsme sami, tak nejsme. Stojí zato všímat si toho, co je trochu jinak, než obvykle. Moc vás zdravím a přeji pěkné dny Martina

Novoluní v Panně – 30. srpna 2019 k sebe-nápravě výzva

Novoluní 30. srpna 2019 je okořeněné stélliem v Panně. Novoluní, tedy konjunkce Slunce a Měsíce, symbolizující nový začátek, vynoření nového tématu či impulzu, je spojeno konjunkcí ještě s Merkurem, Marsem a Venuší a těmto několika konjunkcím v jednom znamení říkáme stéllium.  Stéllium v Panně je spojením novoluní – nového měsíčního cyklu, Marta a Slunce – dvouletého cyklu nové aktivity s dvěma vrcholy cyklů Venušinského (Venuše Slunce) objevení pevných hodnot a Merkurského (Merkur Slunce) nejjednodušší informace, neb Venuše i Merkur jsou v horní konjunkci. Otevírá se před námi zajímavý měsíc, který by měl ukázat vysloveně pravou podstatu Panny a to je sebe-náprava, sebe-zkušenost, sebe-kritika, smysl pro detail, analýza i touha po dokonalém výsledku.

Znamení Panny je jako zemské znamení plné smyslu pro službu, péči a ochotu učit se a napravovat jakýkoliv neladící detail. Je spojeno s neustálým rozlišování všeho a hledání, kam daný detail patří a o čem tak vypovídá. Lidé Panny jsou v jádru velmi starostliví a poctiví pracanti, kteří v touze po dokonalosti na sebe i druhé umí klást značné požadavky. Vše však proto, aby bylo dílo či cíl jejich snažení co nejvíc smysluplný, pro druhé potřebný a s jasným praktickým výsledkem. Setkáváme se zde i s tím, že vědomí v modu Panny je nastaveno odhalit to, na čem se systém těla a ega zasekl, na čem uvízl a z čeho si díky tomu vybudoval závislost. V Panně prvně objevujeme své závislosti a máme-li dostatek odvahy, nakonec Panna jí má dost, snažíme se jí odstranit. Buď zahájíme sebe-nápravu, nebo nedostatky vytěsníme. Je to zbrusu rozhodující fáze, neboť Pannou končí znamení zvěrokruhu sloužící vybudování zdravého jedince. Od Váhy dál budeme pracovat na formování skupinové sounáležitosti a budeme se učit, co to znamená být ve vztazích. V Panně se na vztahy musíme připravit. Naučit se být sami sebou takoví, jaký jsme i se všemi chybami. Naučit se vše, co se nám bude ve vztazích s druhými hodit. Panna v nás nutí všimnout si a pak se zbavit toho, co nás tíží a svazuje. Opravit to, kde jsme ulpěli a vybudovali si závislost.

Novoluní v Panně nese impulz k sebe-nápravě každého jednotlivce.  Máme před sebou měsíc vyzývající k praktickým pokusům jednat jinak, odhalit chyby a nepotlačovat je, nýbrž se z nich poučit a dále je neopakovat. V praxi můžeme dát do kupy svůj životní styl, odhalit své ulpívání a něco s ním udělat.

Victor Orsel 1832

Stéllium v Panně je ve velkém zemském trigonu k Saturnu a Uranu. Saturn přispěje organizovanou strukturou a Uran novým pohledem na zaběhlé zkušenosti. Celkově tedy úspěšná konstelace, která dostává dynamiku z T-vadratury – Mars, Venuše v opozici na Neptuna a tito tři v kvadratuře k Jupiteru. Dynamika běžné, každodenní přesycenosti a nenápadné módou podnícené rozežranosti se může ukázat ve svém pravém světle. Naše iluze o „dokonalém štěstí“ mohou padnout na zem. Nemusíme hroutit, nýbrž se vše, co padne, pokusit napravit.

Konstelace se nás bude ptát: „Chceš změnu? Chceš každý den něco dělat s tím, co příliš zbytnělo a přerostlo i tebe samého? Co doopravdy potřebuješ ke svému štěstí?“ Odpověď znamení Panny, kterou symbolizuje Sfinga je jasná: „Málo“.

Skromnost, praktičnost, obětavost a služba celku je pro Pannu metou. Ač v duši ví, co přesně je kolem ní dokonale krásné, také si vědoma svých potřeb. To, co doopravdy potřebuje, je vnitřní klid a pocit smysluplnosti svého konání. Pak je spokojená a zvládne ve chvíli zanalyzovat cokoliv a také to hned opravit a napravit, že si jen málokdo všimne jejího úsilí. A o to jde. O každodenní neokázalou vnitřní práci, o každodenní rozhodnutí být člověkem budující lidství a ne jen vegetujícím konzumentem. Pro to se však musí každý den znovu a znovu rozhodnout.

Ve chvíli, kdy tento text píši vím, že nevystihnu vše, co bych chtěla. Cítím, jak mi to podstatné a důležité uniká. Ne proto, že bych ho neměla na dosah, ale protože ho nedokážu vtěsnat do slov tak, jak cítím. Jsem Panna a tohle novoluní se mne týká krapet víc, než jiné. Připomíná mi, že honění se za ideálem je sice motivující ale sebe-stravující, neuvědomí-li si člověk, že daleko důležitější je vědomá účast na vztazích. A že jich je kolem nás celá síť! Od vztahů rodinných, přes přátelské, lidské až po vztahy s dalšími živými i neživými tvory, přírodou a vesmírem. Je to změť pulzujících vztahů. Jedině tak je možné měnit svět. Takže, jak tohle dopíšu, jdu opravit s Františkou upadlý blatník a pak s dětmi do lesa. Plány nám může pozměnit hřmění bouřky, které slyším v dáli anebo jiný života běh, ale od svých cílů neupustím. Mám totiž dovolenou s dětmi a od sezení u kompu na nově zpraveném kamenném zápraží mne bolí zadel. Zdravím a přeji nejenom oslavencům, či těm, co mají stéllium v Panně ( 2°- 8°Panny) v aspektech ke svým planetám, dostatek ochoty podívat se na to, co v jejich životě neladí a kde oslepující konzum vítězí nad jejich skromnou a láskyplnou duší.

Frédéric Forest