Studie Ondřeje Lesáka

Dürer – Melencolia

Hledání časového údaje reprezentujícího mědiryt Úvod Máme-li astrologicky interpretovat výtvarné umělecké dílo, jsme obvykle postaveni před nelehkou úlohu stanovit okamžik, který je pro něj representativní. Tímto okamžikem může být zahájení díla či jeho prvotní skizza, obdoba položení základního kamene v architektuře, nebo naopak jeho dokončení, završení. Může jím být i vrcholný okamžik tvůrčího vzepětí autora, zakomponování enigmatu či naopak lehce naznačené pointy, které mohou po svém odhalení spustit lavinu zjevených významů – a které lze zároveň chápat jako jemné a nevyslovitelné rozhraní mezi úvodní a závěrečnou fází tvorby díla. V případě Dürerova mědirytu je obvykle udáván pouze ročník, tj. letopočet 1514. Nabízí se úvaha vztáhnout datum tohoto díla k úmrtí Dürerovy milované matky Barbary dne 17. května toho roku. Datování obrazu k tomuto dni se nabízí i s ohledem na interpretaci záhadné, duchovité tváře, odrážející se na krystalu v pravé části obrazu. Ten někdy bývá vykládán právě jako prchavý náčrtek tváře jeho matky, jindy dokonce jako náznak portrétu autora samotného. Read the rest of this entry »

Daleká cesta aneb Co všechno se někdy může skrývat za „okamžikem zrození“.

Člověk na cestě katedrálou byl zaplaven vlivy telurickými, zvukovými a vizuálními... I když dnes leccos ztratilo ze své síly, architektonický soulad zůstal téměř nedotčen, a nikdo nemůže ani v současnosti říci, že by z katedrály v Chartres vyšel takový, jako do ní vešel... Louis Charpentier: Mysterium katedrály v Chartres (zkráceno) Read the rest of this entry »

Problematika Merkura – Dane Rudhyar

ukázka z knihy Dane Rudhyar: An Astrological Study of Psychological Complexes, 1966; 7. kapitola Přeložil a poznámkou doplnil Ondřej Lesák. O Merkurovi toho lze napsat mnohem více, než se obvykle učí v astrologických učebnicích. Říká se o něm, že je symbolem mysli, ale sám tento termín je spojen s mnohou záhadou. Merkura lze však považovat i za představitele různých procesů a funkcí osobnosti, zejména pokud se tato osobnost rozvíjí mimo rámec běžné škály činností, které lze předpokládat u průměrného moderního člověka. Pokud se podíváme na sluneční soustavu z heliocentrického hlediska, vidíme Merkura jako první planetu, obíhající kolem Slunce. Lze tedy říci, že se vztahuje k prvotní diferenciaci jediné, nerozlišené solární energie, vyzařované do prostoru. Jako takový představuje Merkur bipolární elektrickou sílu, která je samou podstatou všech organických projevů a aktivit. Tento Merkur-elektřina je „tónem“ života, udržujícím a stále obnovujícím organismus, izolovaný narozením v podobě samostatně fungující jednotky, základu individuální osobnosti. Zmíněný „tón“ (individualizovaná solární energie) je Merkurovým involučním vyjádřením. Uvádí se, že je soustředěn do středu kříže tvořeného páteří a linií ramen v rozpažení. Představuje silový aspekt této planety. Toto mystické Merkurovo centrum je „místem“, kde kvetou růže v jádru všech ukřižování, podle rosekruciánské symboliky zvláště zvýrazněným v Kristově duchu. Odpovídá pažní pleteni (plexus brachialis) moderní anatomie, samému ohnisku Merkurovy funkce. Tradiční astrologie přisuzuje této planetě vládu nad pažemi, rukami, plícemi a dýcháním. Zdá se přitom, že existuje jisté spojení mezi pažní pletení a bludným nervem (pneumogastrický systém), který má původ v hlavě (vládce Beran) a větví se směrem dolů po obou stranách krku. Read the rest of this entry »

Bude se opravdu stále oteplovat?

Studie z pracovní dílny Ondřeje Lesáka

Slunce, planety, Měsíc
Už řadu let se hovoří o nebezpečích, spojených s tzv. globálním oteplováním, hypotéze vzniklé převážně na základě postupného zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře a řady abnormálně teplých dekád koncem 20. století. Existuje nejen nepřeberná řada odborných studií, podporujících tento klimatický trend, ale i celý soubor právních a politických opatření s mezinárodní platností, motivujících omezení produkci skleníkových plynů. Ať už se jedná o Kjótský protokol, obchod s emisními povolenkami či zpřísnění kontrol STK. Koneckonců není divu. Za několik minulých desetiletí se zmenšilo severní polární zalednění o bezmála polovinu, dezertifikace na mnoha místech planety pokračuje hrozivým tempem a záznamy v Klementinu lámou teplotní rekordy za posledních dvě stě let. O realitě globálního oteplování pochybuje pouze menšina odborné veřejnosti a jeden ješitný prezident…

Read the rest of this entry »

PŘIHLÁŠENÍ k odběru novinek!