Dane Rudhyar – Ranja – příběh zasvěcení

Autor Dane Rudhyar (1895-1985) je v Česku znám především z překladů astrologických knih nakladatelství Půdorys – Za hranice individualismu, 1995, Astrologie transformace, 1997, Lunační cyklus, 1999, Astrologická znamení, 2002, Astrologická mandala, 2003. Nakladatelství Malvern se zásluhou překladatele Jindřicha Veselého pustilo do jeho filosofického díla a v roce 2012 vydalo jeho zásadní filosofickou knihu Rytmus celostnosti. Nyní přichází se specialitou Rania, což je Rudhyarovo velmi specifické dílo.

Ukázka ze strany 124 a 125

„Čas rozemílá, mění v prach. Čas spolu s duševním teplem a tělesnou energií vybuzenou blízkostí a setkáními působí ustavičně, zatímco vede dílo k jeho tajuplnému završení. Velký chemik, jehož mysl ovládla molekulární zákony života, by mohl moudře odhadnout konečné výsledky reakcí. Avšak za hranicemi této říše leží království svobodného člověka, svobodného nikoli v tom smyslu, že by mohl změnit nevyhnutelné, ale tak, že dá nevyhnutelnému smysl svou vůlí a svým bytím. Svoboda znamená využít výbušnou energii vytvářenou osudovými a cyklickými setkáními a smíšeními buďto ve prospěch všech, nebo pro sebe. Síla je věcí přirozeností, její užití však záležitostí lidské svobody. V tom spočívá lidský osud.”

„Život je rozbouřené moře na molekulami duší. Každá molekula je minulostí, schránkou či semenem životů, jež jsme žili. Jeden po druhém byly vyplaveny nahoru na břeh, nad hladinu života k vědomí. Do těchto pobřeží duší se opírají Slunce a Luna a události v nich zanechávají stopy. Je tu však majestátní cyklus přílivu a odlivu, a v něm vlny osudu, dokonale obnovující lidské bytosti; události, ty značky, pravé tvůrkyně nestálého jáství, jsou smývány. Kdo z lidí poznal sám sebe spíše jako pobřeží než jako drobné jamky, vyrývané do písku událostmi a zaspávané větrem? Kdo z lidí je vděčný moři, ničiteli jednotlivých jamek a jmen? Kdo z lidí rozpoznal sám sebe jako moře, jako stvořitele břehů a dělohu života zítřejšího písku?”