Horoskop pro 18. týden – druhá lunární čtvrť v saturnsko-uranské kvadratuře

Jak patrno z nadpisu, druhá lunární čtvrť se sveze s kvadraturou Saturn – Uran a to tak, že Luna posílí Saturn a Slunce Uran. Známá dvojice Saturn Uran nás svým cyklem provází od roku 1988, kdy se stala symbolem Perestrojky a proměn východní bloku spravovaného SSSR. Následovala rozběžná kvadratura přinesla v letech 1999-2000 snahu urvat na trhu, co se dá a ukázala, že expanze porevolučních firem má svůj omezený rámec, a kdo nezačal dřív, těžko bude druhé dohánět. Spolu s Poláky jsme se staly členy NATO a Zemanova vláda rozhodla dostavět Temelín. Tyto fakta vybírám záměrně, neb nyní při doběžné kvadratuře máme co dělat s tím, jak splnit závazky vůči NATO, a jak se vypořádat s opravou a stavbou jaderné elektrárny. NATO v letech 1999 začalo svou slavnou operaci Spojenecká síla, která je pro mne stále kontroverzní rozsahem civilních ztrát a svým názvem humanitární bombardování Kosova. Turecko se tehdy stalo kandidátem ke vstupu do EU. Dnes jako člen EU se chová prezident Turecka k předsedkyni EU tak, že ji vyčlení na vedlejší lavici, neb je žena a s muži sedět nebude. Jak pozoruhodné pro ujasnění si toho, jak země okrajového pásu EU bojují o vliv. Postup naší vlády na poli EU nevyjímaje.

Rok 2008 přinesl opozici těchto těles, tedy se Saturn dostal do nejvzdálenější části ve vztahu k Uranu a Obama se stává prezidentem, za ním následuje smršť ekonomické krize bank, která se rozšíří po celém světě. Doběžná kvadratura, která se napíná během letošního roku 2021, upozorňuje na to, že je třeba do budoucna ideově dořešit plány na proměnu stávajících struktur. Co se děje, vidí každý na vlastní oči.

Pro nás je doběžná kvadratura napětím, které tlačí zrušit fixace a pustit se do změn, o kterých zatím nikdo neví, kam povedou. Jak můžeme pozorovat, praxe ukazuje, že je možno plánovat raketové lety do vesmíru, výrobu kyslíku na Marsu o základně nemluvě, že je možné pustit se do nové a funkční studené války a ještě snazší je si vlaječkou vlastenectví žehlit nezdary, lidské a finanční ztráty probíhajícího tzv. pandemického období a to nejsme u konce. Tento měsíc už od expanzivně vyhlížejícího novu, přes nepříjemný a vcelku nekompromisně tvrdý úplněk, který odhalil, kdo je kdo, přechází do druhé čtvrti, která nám ukáže, jaká je naše ekonomická a vnitřní síla, a jaké jsou naše naplánované postupy.

Jak se tedy na dny do novoluní připravit? Je třeba zachovat věcnost a plánovat jednoduché, tedy postupné kroky a vyhnout se příliš složitým či příliš provázaným akcím. Spoléhejme na to, co máme k dispozici a na ty, kteří nám zůstali ideově blízcí. Složité postupy a příliš košaté plány prostě neuspějí, narazí a rozpadnou se. Všude kolem nás je v tuto chvílí dostatečný počet doutnáků a nikdo by si neměl hrát se sirkami, nebo je omylem zapálí a oheň takto vzniklý jen stěží, co uhasí. Takže nepřeceňujme svůj vliv a své síly a soustřeďme se na to, co máme před sebou. Myšlenky vyžeňme z mantinelů osudovosti a buďme prosté mysli, mysli, která nespekuluje, nemanipuluje s daty a nepředhání se v tom, jak by druhé trumfla. Nerozčilujme se nad tím, co dělá vláda, neboť navazuje na vyšlapaný scénář, aniž by si toho byla vědoma. Spíš se na to dívejme tak, že i černokněžník na Hradě je nástrojem proměny systému, a že je třeba démonů i blbů, kteří jsou stejnými služebníky změny,  jako jimi může být kdokoliv z nás. Byly časy, kdy jsme toužili po svobodě a mohou přicházet časy, kdy budeme bojovat za svobodu. Nakonec předcházející doběžná kvadratura Saturna k Uranu v letech 75-77 vedla ke vzniku Charty 77, k velké a velmi zlé válce v Somálsku, ale také k objevení biologické říše Archea. Organismy řadící se do Archei, vyhledávají extrémní stanoviště,kde by ostatní je sotva pár sekund přežili. Takže možnosti tu jsou!

Na rovině osobní se nenechme pohltit pocitem, že je to špatné za námi a před námi jen samá pozitiva a dovolená v Jugoslávii… Měli bychom využít těchto dnů a stanovit si plány a cíle dlouhodobějšího rázu, včetně alternativ. Je to vhodný čas pro ujasnění si toho, jak se přizpůsobit nejisté době plné změn. Stabilní roky totiž máme za sebou a před sebou vlny nutící nás vystoupit ze zaběhlých stereotypů.

Osobně mám například jasno. Ať je u nás jakékoliv jaro, je třeba mít skleník, jinak jako každý rok přijdu o úrodu. Zredukovat plodiny a květenu na to, co vydrží extrémy a mít po ruce náhradní srážkoměr pro případ, že opět bude mrznout. Vnímat to, co se kolem děje a nervat do prostoru to, co bych nejraději chtěla, neb nenajdu-li způsob a příznivé okolnosti k výsadbě, spláču nad výdělkem. Je to dobrodružná doba a je náročná, tak si každý z nás dopřejme i uznání, že se tím vcelku jakš -takš prokousáváme. Kdo ví, možná jsme my ti, kteří ponesou korouhev změny, tak je třeba udržovat si kondici a vůli ke smyslu. S přáním, abyste se neztratili v bludných vodách sebelítosti, vzteku a vyčerpání, váš Marluk.