Horokop pro 47. týden – novoluní aneb to důležité se děje pod povrchem

Novoluní otevře nový lunární měsíc, do kterého nám spadá adventní období. Pozice planet a jejich vztahy rýsují symbolický obraz, který tentokrát nabízí zajímavé vyhlídky. V horoskopu je totiž velmi málo napětí. Nabízí se otázka, zda se to odrazí i v dění kolem nás? Bylo by fajn, kdyby to bylo takto jednoduché a mohlo se napsat: Na obloze málo napětí, takže bude minimum napětí i mezi lidmi. Jenže…


Novoluní má spojení s retrográdním Jupiterem, takže můžeme očekávat, že budou zdůrazněny soukromé zájmy jednotlivých aktérů, stran, zemí a lidí. Pozornost se obrátí k tomu, co komu konkrétně prospívá a hlavně, co může z dané situace vytěžit. Tlak na to, získat maximum možného, bude velký a pomůže opět nějak zamaskovat ekonomickou krizi, držící stále svou silnou pozici. Veškeré napětí bude povětšinu měsíce zmírněno harmonickými aspekty, což dává naději, že se situace ještě víc nevyhrotí. Přesto bychom měli být pozorní zejména k tématům, která nám budou předkládána za hodná našeho zájmu. Ve hře je Neptun, symbol nejen vizí, ale také klamů a zastiňování reálného pohledu na věc. Naše pozornost může být poutána k tomu, co uvolňuje a dává zapomenout než k tomu, co je třeba řešit, a to bývá stav, který, žel, povětšinou využijí ti, co druhé potřebují dostat na svou stranu či podvést. Na druhou stranu konstelace otevírá možnost, že se do povědomí dostanou vize lidí, kteří nemyslí jen na sebe. Mohli bychom tedy zaznamenat i ohlášení nějakých nový objevů.

Z pohledu celosvětového bude zajímavé pozorovat, co si vymyslí Moskva i Kyjev za novou válečnou strategii, jak na to bude reagovat Washington, neb horoskop naznačuje, že bude vyzván k reakci a co bude iniciovat Peking. Bude zajímavé sledovat, jakou strategii v uchvácení moci využijí. Tentokrát budou země od nás na západ budou reagovat a ty od nás na východ vytvářet témata.

Na rovině osobní, kterou můžeme ovlivnit, se bude hrát o naše pohodlí. Konfrontace s tím, zda si udržíme vůli ve směru, který jsme si před časem vytkli nebo se necháme pohltit minulostí a v tichosti a nenápadně se vrátíme ke svým starým zvykům. Výběr je na nás a lehké to mít nebudeme, neb budeme pokoušeni vlastní pohodlností. Na druhou stranu se však otevírá zajímavé období pro rovinu vnitřní, na které můžeme zejména ve dnech po novoluní najít zajímavou vizi, směr i spirituální přesah, který bude stát za následování a hlubší prozkoumání.

Sečteno podtrženo, pokud v čase adventním nezlenivíme nebo nebudeme spekulovat o tom, jak si dopřát maximum pohodlí za minimum nákladů, můžeme prožít nevšední čas, který naplní naši mysl obrazy nás přesahující a tedy inspirující. Mysleme na to, že se nám to bude hodit do dalšího roku, ve kterém bude třeba opravdu zabrat tam, kde nás tlačí bota.

Pro zvídavé, kteří mají rádi symboliku. Sabiánský symbol pro novoluní je: STŘELEC 2°: ZPĚNĚNÉ, BÍLÉ VRCHOLY VLN UKAZUJÍ, ŽE VÍTR MOŘE OVLÁDÁ.

Klíčová myšlenka: Mobilizace energií nevědomí, vyvolaná tlakem nadosobních motivů.

Moře symbolizuje kolektivní nevědomí. Vítr můžeme spojit s duševní silou, nutící masu vody ke změně. Vítr, představme si, že ho provází změna počasí, tvaruje vrchní vrstvu moře a tím ho rytmizuje, tlakem formuje vodu do vln. Inspirací tohoto obrazu je možnost, že pod určitým tlakem začneme být všímaví k tomu, co se v nás samých děje. Co nás vlastně nutí do osobních změn? Co nás nutí se rozhýbat a která naše část na tento tlak nejvíce slyší? Otázky hodné následování.

Máme před sebou měsíc, který poukáže na to, že krize mají rytmiku. Pokud ji zahledneme, pokud si jí všimneme, získáme sílu k naším úkolům a plánům. Přírodní bouře jsou dynamikou, která vždy vede k uvolnění prostoru pro něco nového. Jejich destrukce je zdánlivá, neboť její zásluhou jen jedno uvolní prostor druhému. Oproti našim válkám, kterými my lidé uvolňujeme napětí, je síla střetu větru a vody životodárná. Mysleme na to, až se nám ve vědomí objeví obsahy, které nás vyplaší a my je nebudeme chtít vidět. Nechtějí nás zničit. Silou své obraznosti chtějí vzbudit pozornost a upozornit na to, že je třeba něco dělat jinak. Dívejme se na to, že dynamizují osobnost, nedívejme se na to, jakým způsobem to dělají. Aktivujme vnitřní svět, nakonec jsou tu dny před zimní slunovratem, dny adventní, které by měly vyčistit vnitřní prostor, aby světlo, které v tomto čase oslabuje, se naopak v nás plně rozzářilo.

Pevný směr a odvahu váš Marluk