Horoskop pro 29. týden – rudhyarovské symposium

Dnes jen velmi krátce, neboť tělo se mi proměnilo a vypořádává se s napětím, které provází organizování 5. rudhyarovského symposia. Máme totiž takovou tradici se scházet a přednášet si na témata astrologická a s astrologií související. Před pěti lety jsme oslavili 120 let od narození Dane Rudhyara, hudebníka, výtvarníka, astrologa a filosofa, který nás svými myšlenkami výrazně ovlivnil a dal vznik Humanistické a transpersonální astrologii, která je zaměřena především na člověka, na jeho směr a smysl života. A my naše setkání přejmenovali a vnitřně upravili k poctě Rudhyara na rudhyarovské symposia. Formát symposia jsme zvolili proto, že jsem dlouho s Tomášem Daněkem snili o tom, že uspořádáme mezioborové setkání. Na stejné akci se potkají astrologové s přírodovědci, filosofy a dalšími a společně tak přispějí k dialogu a výměně inspirací mezi astrologii a dalšími přírodními obory. Setkání jsme organizovali na Skleněné Louce v Brně za skvělé pomoci Mirka Švejdy – brněnské astrologické sekce, ale většinou to byla setkání astrologická. Až letos prvně se podařilo přejít od snu do praxe a dostat na setkání naráz Františku Jirousovou – filosofku, Tomáše Daněka – environmentalistu, Václava Cílka – geologa a spisovatele, Ladislava Moučku – geometra, spisovatele a znalce posvátné geometrie, Stanislava Komárka – biologa, filosofa a spisovatele, Ludvíka Bětaka – psychologa, Ondřeje Ivanka – přírodovědce, Miroslava Švejdu – grafika a astrologa a Pavla Turnovskýho – astrologa a výtvarníka, kolem kterého se vše bude točit, neboť naše setkání je uspořádané v den jeho 70. narozenin. Je s tím spojeno mnohé, a přestože spolupracuji se skvělou Zuzkou Zadrobílkovou vydavatelkou a vedoucí v nakladatelství Trigon, která nad pražským symposiem vzala patronát, mám stažené půlky, aby vše klaplo, jak má. Takže musím připravit ještě úvodní řeč, řeč na slavností večer – oslava Pavlových narozenin, svou přednášku a kupu organizační práce od kávy, čaje, přes chlebíčky, po organizaci dne, lidí, uvaděček a ….ani se mi to vypisovat nedaří, neb už mám úzkost, že musím dělat víc na tom. Nemluvím o tom, že jsem chtěla jít ke kadeřnici, na manikúru a sehnat šaty a být krásná…což vzalo za své neb není kdy utrácet čas na tyto ženské radosti, ach Vesmíre, ty to vidíš, zase půjdu tak, jak jsem.

Takže přátelé, vstupujeme do poslední čtvrtiny lunačního cyklu. Dnes, v pondělí, máme druhou čtvrť. Nenechme roztrhat pochybnostmi a mysleme na to, že pod tím klidem vůkol, bublá divoká řeka plná napětí, a kdo o ní ztratí povědomí, toho může nečekaně pěkně strnout a smést do svého divokého proudu. Nuže, s mnohými se uvidím o víkendu na symposiu v divadle Alfréd ve dvoře, s jinými zas až budu mít po akci…pěkné dny a ať pod tou smrští slimáků na zahradách přežije trochu málo zeleniny, neboť jinak přecházím na květiny a přenechávám zeleninu těm, kteří dokážou být obratnější a mají víc času stát uprostřed záhonu a ve dne v noci vyhazovat všudepřítomné slizké tvory. Váš Marluk

PS. Případných posledních pár míst na symposiu je, takže kdybyste chtěli strávit víkend poznáváním, ale i pohodovým setkání a večerní juchandou, jukněte na www.rudhyar.cz