Horoskop pro 30. týden – novoluní ve Lvu

Začnu zhurta a uvedu, že nejzajímavější podněty pro nás v Evropě budou mít pramen v Německu (viz. relokace horoskopu novu pro Berlín). Ukáže se, do jaké míry jsou Němci solidární. Nabízí se totiž důležitá otázka, kterou bychom si měli položit u příležitosti setkání Marse s Uranem v Býku. Jak mění přístupy k tomu, co máme k dispozici (tělu, duchu, tradicím, k zemi, k přírodě, k planetě…) Nabízí se smutná odpověď, že místo inovací a otevření prostoru k lepšímu uchopení a spravování toho, co je nám dané, spíše zapomínáme na vše, co nás obklopuje. (Vzpomeňme na program našeho předsednictví EU, ve kterém není ani zmínka o ekologii a vztahu k přírodě). Nuže, proč to píši?

Novoluní má trinus na Jupitera v Beranu a nabídne spíše individualistické rozlety, než soucit a ochranu toho, co máme k dispozici. Opozice na Plutona naznačuje, že se ukážou hlubší témata, která dlouhodobě  proměňují společenský systém a jeho organizaci. Nejdůležitější však je, že na pozadí novu se odehrává T-kvadratura, v jejímž vrcholu je Mars nezadržitelně se blížící do přesné konjunkce s Uranem v Býku. Základnou je opozice Merkura ze Lva na Saturna ve Vodnáři v kvadraturách na zmíněný vrchol. Tahle napěťová konstelace, může odrážet možná odvážné, ale spíše sebestředné postupy snažící se uhrát něco v nezadržitelně pokračující ekonomické krizi, kterou nevyvolala válka ani covid, ale jež odráží léty přetěžovaný systém růstu. Straší nás mnohým, ale to, co se ozývá, je nutnost starat se o vodu a to jak v zemi, tak i v půdě. (Nechme si v paměti, až budeme za pár týdnu hledat, koho volit).

Estráda, kterou novoluní rozjíždí, může být fajn pro oslavence, kteří pořádně šlápnou do pedálů a rozjedou se prudce z kopce. Měli by si ovšem včas vzpomenout na zadní kolečka a nevydat se z rezerv finančních i energetických, jinak budou hořce litovat. Oslavenci mají před sebou vcelku slušný rok, ale… Právě tohle ale je důležité, neb ukazuje na notný vliv napětí, které nemusí být na první pohled viditelné, přesto intenzivně podemílající jistoty oslavenců. Je třeba napřít síly k hledání nových a nebojme se říci dobrodružnějších cest a řešení, než na jaké byli doposud zvyklí. Prakticky: Jakmile narazíte na to, že nám něco nejde, zkuste věc pozorovat z odstupu a pak k ní přistoupit tak, jak by to udělal někdo jiný, mladší, starší, rozumnější, méně analyzující, méně vystrašený atd. prostě si nechte poradit a experimentujte, neb to je nyní vaše cesta.

Pro nás ostatní je třeba napřít vůli do toho, co chceme vyjádřit. Pokud to ještě hledáme, může nás nový měsíc posílit a připomenout nám, co je naším tématem, na kterém je třeba zapracovat. Tím ovšem nemyslím nějakou analýzu, přemýšlení či sebe-zpyt, ale to, co se nese v duchu znamení Lva. Tedy jeho odvaha napřít vůli a jít s kůží na trh. Lev je projev vůle a v té nejlepší podobě vůle velkorysé a přímé. Tudíž, chceme-li něco začít, rozjet nebo nastartovat, je před námi měsíc, který nám připraví podmínky a na nás je udržet vůli a jednat v jejím duchu. V opačném případě budeme trinem od Jupitera zahlceni možnostmi a skutek uteče.

Ke změně zvyků budeme, jak se zdá, dotlačeni, takže se připravme, že příští týden se dozvíme nástin toho, co nás v tomto ohledu čeká. Ovšem pozor, nerada bych, aby má slova vyzněla jako další strašení. Nechci strašit, neboť si myslím, že řešení lidi umí najít a že rozhodně nevyhasnou centra „odporu“, která jdou jinak, než jak se lajnují na ekonomicko-politické úrovni. Všimněme si v tomto měsíci, jak téma: „Každý sám za sebe“ má různé podoby a dopady a stejně všechny donutí hledat spojence či alespoň ty, co se jako spojenci tváří a potvrdí blesku rychle naši identitu.

Možno napsat: Kdo se nasměruje na budoucnost a uvědomí si, že už také bylo na této planetě hůř (nejen líp), může vtisknout každým dnem do života existenci toho, co dokáže, v co věří a co umí sdílet s ostatními.

V našich bublinách se často mluví o vykoupení, které v různých podobách přijde, o vlnách uvědomění, které lidi postihne, o přechodech na nové úrovně bytí. Osobně jsem k tomu skeptická, neb vnímám, že většina jen mluví a čte a minimum lidí něco praktikuje, mění a hlavně nesobecky dělá. Píši o tom proto, že se domnívám, že je třeba připomenout i to, že nemůžeme čekat na Godota (nějakou spásu), ale že musíme vnímat, že spása je právě v uvědomění si toho, co máme k dispozici, jak s tím zacházíme. Z minulosti máme spasitele i moudré učitele, takže máme opory. Máme také myslitelé, kteří v současnosti razí nové úhly pohledu a otevírají oči zaslepeným. Pokud k tomu přidáme i ochotu podstoupit trochu martýria je vyslechnout, můžeme v nastupujícím měsíci uslyšet hlas svého srdce. Nebojme se toho, co je v nás. I když objevíme divoké pudové zvíře, které chce zabíjet, i když objevíme ustrašené mládě, které chce bezpečí, i když objevíme osobnost s tisíci maskami, které ji drží pohromadě, nebojme se. Za tím vším šokem z toho, čím jsme, co můžeme vyjádřit, je hlas srdce, které nelže a za ním ona světelná temnota, která nás spojuje se vším, co jen umíme objevit. Objevujme a naslouchejme ovšem jinak než ušima, neb jak ví „Zadní astrologové“, Lev je hluchý. Srdci a odvaze zdar! Váš Marluk

Něco pro výzkumníky a milovníky metafor:

Sabiánský symbol novu – Lev 6°: STŘET KONZERVATIVNÍ, STAROMÓDNÍ DÁMY A MLADÉ „HIPPIE“

perokresba Karel Jerie

Klíčová myšlenka: Je nutné, abychom překonali naše podléhání obecnému stylu, ať v morálce či v oblékání.

Symbol shrnuje téma konstelace, a tím je střet mezi tím, co se ustálilo jako tradice a tím, co ji překračuje – dáma a hippie. Tento střet se může, dovolí-li vědomí, odehrát v každém z nás. Není nutné dopředu preferovat stranu, ale je nutné zvolit to, co nás posune dál a co umožní rozhýbání systému. Ideály a touhy po tom, jak naplnit život se mění, co však trvale zůstává je naše ochota a neochota se rozvíjet. Ruku na srdce, vy, kdo jste byli na straně hippie: „Opravdu jste tak pokrokoví a novátorští, tak free, jako bylo hnutí hippie, ještě než se stalo módou, obchodem a tedy tradicí?“ Ruku na srdce, vy, co jste konzervativní: „Opravdu je pro vás takovou jistotou společností uznávaná tradice a neláká vás překročit to, čeho se držíte?” Nejde o to, aby jedna strana nad druhou vyhrála, ale aby z napětí vzešla nová myšlenka, nový způsob řešení situace.

Poslední dobou se naší společnosti vnucuje idea strachu, ale je silná jen proto, že jsme zapomněli v dobách, kdy bylo dobře,  na rizika, teď zas zapomínáme na podporu a zdravý rozum. Nenechme si vzít tento čas na projevení tvůrčího ducha slovy o okurkové sezóně, o dovolené a slevách v obchodech. Hodnoty, které v srdci objevíme, určují naši kulturu. Uvědomme si, že jsou relativní a proměňují se generacemi, jako to představuje obraz střetu dvou proti sobě stojících postojů (dáma a heppie). To, co je trvalé a stále, jako například láska, zůstává jádrem sebevyjádření. Lenošme jen při siestě velmi teplých dnů, ale jinak s vůlí v před!

P.S. Chcete-li se dozvědět víc, studovat nebo reflektovat svůj horoskop, nabízím své služby astrologické i terapeutické. Můj web funguje bez reklam a také placené propagace. Důvodem je mi snaha o nezávislost. Pokud se vám moje příspěvky líbí, můžete se přihlásit k odběru a také mne finančně podpořit drobným příspěvkem na provoz. Vřelé díky za váš opravdový zájem a podporu.