Horoskop pro 33. týden – novoluní pěknou dávkou skryté síly

V neděli se Slunce potkalo s Venuší v dolní konjunkci. Uzavřel se cyklus počínající v roce 2015 a začal cyklus nový. Kdo si dal tu práci, mohl si dát dohromady svůj života běh a uvědomit si, co a jak prosazoval, realizoval a s čím se propojil. Venuše není symbolem jen uměn, krásy a lásky, ale je to symbol divoké a mocné životní síly, která se v psyché projevuje naprostým emočním stržením, uhranutím a umanutostí, se kterou se snaží získat to, co ji zaujalo. Funkce libosti a nelibosti není funkcí, kterou by bylo jednoduché si podmanit. Proto také moudří lidé dobře věděli, že je nutno posílit ducha cvičením, aby se tato mocná síla dala alespoň trochu směrovat. Venuše pomalu odchází z konjunkce jako divoká a smělá Jitřenka, ale aktuálního středečního novoluní se ještě účastní. Spolu s ní si novoluní zadá kvadraturou s Uranem v Býku. Takové spojení je tedy opravdu dynamické a výbušné, které se nebude zdráhat jednat bez rozmyslu, bez zkušeností a bez opory druhých.

Otevře se měsíc, který posílí samostatnost či alespoň pocit samostatnosti a nezávislosti. Rozběžná kvadratura je silou činu, takže se můžeme potkat s aktivitami bez pořádného plánu a promýšlení, ale obdařené mocnou spontánností, energičností, emocionalitou a touhou zvítězit. Na pozadí horoskopu je pěkný zemský trigon tvořený už zmiňovaným Uranem v Býku, Merkurem Epimétheem a Marsem v Panně a Plutonem v Kozorohu. Tento trigon přispívá k pocitu, že to, co se dělá, se zvládá, je pod kontrolou, neb se čerpá z důvěry v doposud nabyté zkušenosti a vrozené síly. Takže na pozadí bude sebedůvěra v to, co máme a navenek odvaha či zbrklost, která povede akcím. Můžeme tedy předpokládat, že to, do čeho se pustíme, i přestože na to nebudeme mít, zvládneme. Prostě nějak uhrajeme. Trigony jsou dobré a podpůrné, ale krapánek líné. Takže jakmile se něco semele, pomohou nám se z toho dostat, ale pokud se k ničemu tzv. nenachomýtneme, nic neudělají a nechají nás v klidu. To není špatné, o to nic, ale jejich sílu tak nevyužijeme. Jakmile tohle píši, si mysli kladu otázky, zda se stále něco musí dít? Zda je třeba se stále do něčeho pouštět? Čím stárnu, říkám si, že ani ne, že takový klid je vlastně parádní záležitost. Jenže jsem se zapletla s astrologií a ta ukazuje, že nejlepší čtení konstelace novoluní bude, pokud si dáme za úkol do něčeho proniknout ve smyslu pochopit, prozkoumat, obsáhnout. Pak se trigony rozhýbou a pomohou nám to, co nás zajímá, či to, co chceme upevnit, obsáhnout.

převzato z www.astro-seek.com

Z pohledu novu v astrokartografii, je dost zajímavé, že situace v Nigerii bude otevřena intervencím z venku a z pohledu Francie se mi zdá, že se bude jednat nepřímo, pod zástěrkou někoho jiného. V pohledu na Čínu bych očekávala nějaké vnitřní změny, které budou radikální či neobvykle rychlé, podobně to bude v Izraeli a oblast Předního blízkého východu. Jako by tyto země přispěly k rozproudění témat, kterými se bude svět zaobírat. Doufejme, že se nesemelou nějaké přírodní divočiny, neb blízkost Venuše u Slunce a napěťové vazby na velká tělesa mají vliv na barycentrum Slunce a jeho vychýlení má vlivy další, které tady na Zemi pociťujeme. O tom však více ví a píše Ondřej Lesák, takže to nechám jemu.

Chceme-li závěr léta nějak využít, zkusme se vědomě zabrat do toho, co chceme poznat, pochopit a prohloubit. Naše záměry budou podpořeny, a to za trochu námahy a úsilí stojí. Pokud se nám stane nějaká nepříjemnost, vzpomeňme na to, že se ukážou i možnosti, jak vše zas nějak dát dohromady. Proto se včas zastavme a nemalujeme čerta na zeď, ale raději hledejme praktická řešení. Například po novoluní bude velmi dobrá situace pro vysetí zeleniny – salát, ředkvičky, cibule, česnek, rukola… pro zasazení trvalek.

PS. Sabiánský symbol novoluní je LEV 24°: ČLOVĚK, PLNĚ SOUSTŘEDĚNÝ NA SVŮJ NITERNÝ DUCHOVNÍ ZÁMĚR, NAPROSTO BEZZÁJMU O SVŮJ ZEVNĚJŠEK A UPRAVENOST

perokresba Karel Jerie

Klíčová myšlenka: Niterné soustředění energie a vědomí za cenu vší vnější aktivity a zájmů.

Rudhyar píše, že technikou k dosažení obsahu tohoto symbolu je: „TOTÁLNÍ KONCENTRACE“. Komu se podaří, což podporuje i skrytý zemský trigon (viz výše v textu), se odstřihnout od blbostí, rozptylujících naši pozornost a tříštící vědomí do odlesků slov, může na něco přijít, něco objevit a hlavně něco upevnit tak, aby se to stalo součástí jeho života a ne jen životní episodou… aneb ještě jedou citaci z Rudhyara na závěr: „…bez důkladného tréninku a intenzivní koncentrace není to, co obvykle považujeme za duchovní výdobytky, seberealizaci a „prožitek Boha“, vůbec možné. …musíme se naučit sebedisciplině, chceme-li „létat“. Tam, kde má být dosažen cíl pravé Jógy, neexistují polovičatá měřítka.“

Dobré srpnové dny a radost z toho, že se máme, jak se máme, neb vždy je možné, aby bylo hůř. Váš Marluk