Horoskop pro 35. týden se saturnským úplňkem

V novém týdnu přichází úplněk, který tentokrát podtrhne a znovu připomene opozici Slunce se Saturnem, která se přesně realizovala (tj. přesný orbis) 27. srpna. Z pohledu humanistické a transpersonální astrologie je saturnská funkce tím, co organismu pomáhá formovat hranice, co umožňuje vymezení se vůči okolí a tím i uvědomění si toho, v plném světě vzájemných sil a vztahů se daný organismus nachází.

Saturnská funkce je tedy tím, co zpevňuje naše vnímání do zkušeností, které nám pomáhají se za prvé zformovat (jak fyzicky, tak psychicky, což je hezky vidět u dětí mezi 2-3 rokem), uvědomit si své já, a tím se od okolí izolovat, abychom se následně s ním nově propojili a mohli se vědomě a bezpečně pohybovat v síti všech vztahů. V další rovině, jak říká Alexander Ruperti, je saturnská funkce indikátorem, který jasně poukazuje na to, co je nejslabší a s nejmenší podporou vůči společnosti, ve které se pohybujeme, vůči životu, který žijeme i vůči Bohu. Saturnskou funkcí jsme vázání k tomu, co nám přináší oporu, podporu, bezpečí, jistotu, klid, stálost, tedy to, co umožňuje opevnit naši osobnost vůči okolí a zabezpečit tak pro nás čas připravit se na změny, ze kterých je život složen.

Podíváme-li se touto optikou na opozici Saturnu spolu s Lunou vůči Slunci, nabídne se nám úvaha, že právě saturnské strukturující tendence jsou těmi, které jsou právě nyní důležité, které si žádají vyslyšet a zhmotnit. Co si pod tím představit?

Úplněk je vrcholem lunárního cyklu, tj. je obdobím dosažení maxima možného pro danou fází. Takže se nám nyní ukazují možnosti, které jsou reálně dosažitelné a tedy možné. Podobně jako se zaplňuje povrch Měsíce slunečním světlem, tak se realizuje to, na k čemu jsme jako jednotlivci či skupina od novoluní pracovali, či k čemu směřovali. Posloužím vlastním příkladem.

Na prázdniny jsem si nechala dvě zkoušky, neb v letním semestru jsem jich měla osm. Kromě jiného, co se mi dělo a co bylo třeba dělat, jsem se ve většině volných chvil učila a učila a učila. V tomto lunárním měsíci, jsem dospěla k tomu, že jsem opravdu na hraně svých duševních sil, což se mimo jiné zrcadlilo v tom, jak mě děsně štval převzatý výrok Emila Zátopka: „Když nemůžeš, tak přidej víc…“, který si vzala kapela Mirai do své písně a rádia jí s oblibou během léta opět vyřvávala. Od novu 16. srpna jsem musela zabrat a tím i sledovat, jak se mi ukazují možnosti a kapacity toho, čeho ještě schopná jsem a čeho už ne. Navíc a o tom vlastně chci psát, jsem se začala mnohem intenzivněji potkávat se strachem z toho, že neuspěji a že se ukáže, jak jsem marná. To byl obraz, který jsem si vtiskla v dětství. Můj děda byl učitel a stále nade mnou držel svou učitelskou ruku, což spočívalo v tom, že se se mnou učil každý den i o prázdninách! Šílenství, co zanechalo své stopy… Nu, ve druhé třídě základní školy se navíc rozhodl přidat němčinu a usmyslel si, že do mě vetkne lásku k cizím jazykům, což se projevilo tím, že přizval moje kamarádky a učil nás společně. Jenže z každého sezení jsem vylezla jako totální chudák, co se nedokáže soustředit nebo snad neumí ani číst. Ale to, co se do mě propsalo, bylo ono zklamání v dědových očích, toužících po tom, abych němčinu pochopila a naučila se ji. Ono by mi to šlo, ale moje tempo, jak už teď vím, bylo jiné, pomalejší než mých kamarádek.

Tyto vzpomínky se mi nepřímo připomněly právě tento lunární měsíc a to tak, že jsem skoro uvěřila, že není možné, abych zkoušky udělala, a tak se neustále učila a učila…. Nu, nebudu napínat, zkoušky z latiny i z angličtiny jsem udělala. A teď zpět k symbolice astrologie. To, co si z výše uvedené konstelace beru, tedy z období opozice Slunce – Saturn (od 17. 8. – 5.9.) je, že se mi ukázaly právě ony strachy – slabá místa, která si žádají znovu působit a začlenit se do osobnosti. Tyto „vpády“ jsem se snažila překonat tím, že jsem se soustředila a učila se ve svém tempu a tím překonala. Saturn se, obrazně řečeno, odmění tím, že zpevní slabá místa novou zkušeností, novým obsahem a nenutí osobnost k opakování či k podlehnutí strachu, ale pomůže jí strachem projít a vybudovat nové formy, jak udržet svou integritu. Je jasné, že jde-li o Saturn, nebude to zadarmo a jak píšu, musela jsem se omezit v tom, co bych ráda a udržet kázeň. Samo, že to jde i jinak nějak obejít, či tolik neprožívat, nebo vůbec v mém věku už nestudovat a žít, ale moje cesta je taková, jak píšu.

Chci tím, říct, že v tomto týdnu bude vrcholit zásluhou úplňku možnost zpevnit svou osobnost, zformovat místa, která jsou v nás slabá či dokonce navozují strach nebo obavu. To je velká možnost, velký dar, a to je třeba okusit. Pokud to nezkusíme, budeme opakovat formy staré, sice osvědčené, ale také notně omezující, neb je to, jako bychom oblékali oblečení z mládí. Buď se do něj už nevejdeme a litujeme, nebo se vejdeme, nebo se si ho oblékneme, ale už jsem věkem jinde, takže to, co jsme v něm zažili kdysi, se ani náhodou nepřipomene. Do starých forem se můžeme dostat, ale v novém prostředí se v nich v lepším případě velmi obtížně funguje.

Saturn v podstatě nabádá k tomu, formovat se stále, neustále reagovat na setkání a vztahy a udržovat formu formativní, ne ztuhlou ani ne příliš průchodnou. Je to však umění, kterého tedy ani já nedosahuji, ale je to umění možné a žádoucí, kterému se právě v těchto dnech můžeme zas o něco víc přiučit.

Na rovině obecné se můžeme dívat na to, jak se formují vůdčí osobnosti, které naplní naše očekávání a potřeby, neboť průchod Saturna Rybami vede společnost k hledání takových autorit či pseudoautorit, které pokryjí i mateřskou stránku a šikovně přislíbí, že povedou lid k zářným zítřkům, i přestože ony zítřky jsou zářné jen pro pár vybraných. Máme před sebou zajímavé období, ve kterém se nám mohou ukázat kandidáti na role nových vůdců, či se už někteří víc přihlásí ke slovu.

Pro ty z nás, kterých se konstelace víc dotýká v nativitách, je víc než žádoucí, abychom se svým strachům postavili a neutíkali či nic neodkládali. Ti, kteří mají 31. srpna narozeniny, vstupují do roku sklizně, ale sklízet budou jen to, o co se zasloužili, neb Saturn nic zadarmo nedává. Takže, kdo „klepal“ tomu „bude otevřeno“ – ten konečně sklidí, ale kdo nic nedělal, ten bude muset sáhnout do svých rezerv. Pokud je však má?

V textu jsem vypíchla jen úplněk s opozicí Saturna na Slunce, ale konstelace pomalu rozpadajícího se zemského draka s vrcholem v Neptunu v Rybách je stále příležitostí využít možností, jak přísné a pevně dané požadavky symbolizované Saturnem obejít, jak je ošulit, zjednodušit si či si cestu zkrátit podvodem i spekulací (viz. poslední světové události). Jak vidíte, možnosti jsou, jde o to, jakou cestu si vybereme. Podíváte-li se na světové dění, mnozí ji zdárně využívají a ještě budou, takže se nudit nebudeme.

Pěkné dny a radost v srdci přeje Marluk