Horoskop pro 37. týden – druhá čtvrť a retrogradita Marsu

V novém týdnu, které pondělí vystřelí jako raketu a ti, kteří mají připravené své plány, dostanou sílu a prostor je realizovat, nás čeká několik zajímavostí. Ve čtvrtek Mars nabere z pohledu ze Země retrográdní pohyb, ve kterém zůstane do 13. listopadu. Je to období, na které mnozí upozorňují s tím, že nás čeká nebezpečí, napětí a možné zvýšení konfliktů. Vše je možné, ale uvažme, že můžeme brát Mars v širší rovině než jen jako válečníka a symbol napětí. Mars můžeme vnímat jako funkci mobilizace všech organismů. Je-li Mars direktní, tj. má z pohledu ze Země přímý směr, prosazují se organismy v souladu s tím, co cítí, co emočně zakoušejí. Je-li Mars retrográdní, tj. má z pohledu ze Země zpětný pohyb, prosazení na ráží na poslední známou zkušenost, o kterou, obrazně řečeno, neustále zakopává. Nejde tedy v souladu s tím, co právě cítí, ale s tím, co už zakusil, dříve pocítil. Je tedy ovlivněn tím, co jako poslední zažil. Onen poslední zážitek ho stále nutí rozebírat a zkoumat, tedy vynakládat energii na to, co se vlastně s organismem děje. Takže, z cyklického pohledu je retrográdní Mars tedy iniciátorem neklidu, který se snaží najít to, co ho naposledy zaujalo, zarazilo či formovalo, a to znovu a znovu opakovat s cílem rozhýbat organismus opět vřed.

Představit si to můžeme jako když na desce gramofonu je rýha a přenosová jehla se o ni zarazí. Jehla pak bude přeskakovat a přeskakovat až někdo přijde a posune jehlu o stopu dál. Retrgorádní Mars se tedy chytí posledního tématu-impulzu, který ho přinutil jednat a ten bude stále dokola zkoušet posunout dál, což se mu však nepodaří, neb do přímého směru se dostane až uplyne čas jeho retrogradity. Nemůžeme považovat tuto jeho etapu za lichou či marnou, je třeba si povšimnout toho, k čemu slouží. Slouží k tomu, aby se poslední pocítitelný impulz hlouběji zažil, prozkoumal a případně opravil, neboť tím, jak se martická mobilizační síla vrací stále k témuž, prohlubuje získané zkušenosti. Retrográdní Mars je tedy impulzem vedoucím dovnitř, do zkoumaní toho, co se to děje a dočasného opakování toho, co bylo učiněno, aby se téma-pocit-emoce prozkoumalo. Vstupujeme do období, kdy se může držet určitá tendence v popředí a bude dokola omílána a prosazována. Nežehrejme na to. Můžeme dané téma prozkoumat a prohloubit. Tím objevíme, co je na pozadí a až bude Mars v direktním směru, můžeme být poučeni a jednat důrazněji či efektivněji. Takže nic není ztraceno!

Ve čtvrtek bude navíc druhá lunární čtvrť, doběžná kvadratura, symbolicky nazvaná krize vědomí. Co to znamená? Ve vztahu mezi Sluncem a Lunou dochází k poslední čtvrti, které symbolizuje nutnost plně se zaměřit na budoucnost. Krize je tu proto, že světla spolu svírají ostrý úhel, který symbolizuje napětí, nutnost rychle jednat, ale v cyklu jejich vztahu jsme v doběžné fázi, tedy k nutnosti jednat rychle na rovině vědomé. Tedy uvědomit si to, co je do budoucna důležité, nosné a nutné a to se snažit do stávajícího cyklu prosadit. Odpor, který takové tendenci bude kladen, je právě tím, co vyvolává krizi. Tlak jedním směrem vyvolává protitlak, který právě kvadratury odrážejí.

Budeme se tedy točit kol témat, která společností i osobními životy hýbaly mezi 1. – 8. zářím. Na rovině osobní musíme, zkoumat sami za sebe, ale ve společnosti je to zjevné: Od voleb, přes demonstrace v USA, protivládní demonstrace v Bělorusku a hlavně reakce Ruska, zvýšení výskytu koronaviru a podivuhodná opatření, která pro někoho platí a pro jiné ne a s tím, i zpřísnění a sledování, vojenská cvičení kol středozemního moře, situace v Maďarsku a demonstrace, kauza Kočnár na Slovensku, volby USA, vystoupení předsedy senátu v Tchaj-wanu a reakce Číny a našeho pana prezidenta…atd. Stačí prolistovat internet pro dané období a objevíte to, co se začne omílat do kola a prohlubovat. To samé však i na osobní rovině, takže ruku na srdce a uvědomme si, co jsme minulý týden dělali, chtěli a o co se snažili, neb to nás jen tak nepustí a bude se to připomínat. Cíl je dané víc poznat a později reagovat tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu. Tak se nebojme předpovědí a ještě dnes či zítra prosaďme do svého života to, co máme za to, že je dobré udělat.  Mluvíme o Marsu, mluvíme o akci ne o povídání a nějakých představách, ale jasných činech, aktivitách!

Zdar! Marluk