Horoskop pro 38. týden – novoluní

Ve čtvrtek nás čeká novoluní, které se uskuteční na 26°Panny (zaokrouhleno nahoru) v opozici k Neptunu, v trioktilu k Uranu, oktilu k Venuši Jitřence a trínech k Jupiteru,Plutu a Saturnu. Jak patrno je nov propojen s dalšími planetami, z čehož můžeme usuzovat, že jeho „síla“ bude výraznější. Pojďme se na to podívat a zkusme jít nejdříve po tom, co horoskop dynamizuje a pak k tomu, co napětí uvolňuje do prostoru.

Napětí můžeme už dlouhodobě vnímat s podivuhodného spojení Jupiter, Saturn a Pluto. K tomu téma bylo už hodně napsáno a proto toto téma na chvíli opustím a všimnu si kvadratur, která tato trojkonjunkce svírá. Jednou je kvadratura na Merkur Epimétheus ve Váhách a druhá na retrográdní Mars v Beranu. Přičemž opozice mezi Merkurem a Marsem nastane až od 19. září, kdy vstoupí do orbisu a přesný aspekt nás čeká 24. září, kdy můžeme čekat vrchol „paniky v městečku“ (mimochodem, jukněte na stejnojmenný seriál Panika v městečku a film, oblažíte se) a ve společnosti se začnou vařit vody názorů, akcí a tlaků prosazujících svou moc.  Zatím máme jen kvadratury, které ukazují na to, že po stránce informační se snažíme hledat nová východiska, ale skrze stále stejně staré struktury, takže ve výsledku si jen potvrdíme to, na co jsme zvyklí.

Merkur je ve fázi Epiméthea naznačuje, že informace i hledání nových východisek budou čerpat z toho, co je už dobře známé a osvědčené. Napětí kvadratury, pod kterou je Merkur, může přinést tlak v podobě touhy odmítnout staré modely a zkusit nové, ale předpokládám, že to spíše projeví u nemnoha jednotlivců. Rovina širší si vybere pohodlnější cestu, držení se toho, co je známé a osvědčené. Ruku na srdce, jedeme v tom všichni a bylo by chybou myslet si, že my sami půjdeme jinak. Pokud nepoužijeme vůli, budeme jen opakovat zažité modely. Setrvačnost zvyků je mocná. Jak na ni vyzrát?

Současnou cestou je trinus od novoluní k Jupiteru, Saturnu a Plutu, který může přinést impulz k tomu odhodlat se jednat jinak či se vzepřít. Tohle také zakoušíme a budeme zakoušet na rovině obecné i v rovně osobní, kde to vede k projevu vůle, která pomůže upevnit pozici nastavenou k novým krokům. Trinus mezi novem a Jupiterem, Saturnem a Plutem nabízí možnost najít funkční pravidla a pevný postoj pro to, s čím se potkáváme. Jupiter je direktní, takže posílil a může nabídnout dostatek energie k prosazení alternativních cest, jak dobýt pozice, které potřebujeme. Podmínkou je nutnost vědět, co chceme, pak se partneři, podporovatelé a příznivci najdou.

Druhou kvadraturou horoskopu pro novoluní je Saturn a Pluto v kvadrátu na Mars, která je rozběžná a nutí tedy to akce. Akční stránka je však vedena svéhlavostí, impulzivností a instinktivností, která je posílena a chce se projevit. Můžeme tedy očekávat, že se nedopatření, přehmaty a svéhlavost budou prosazovat jak v osobním, tak společenském životě. Prostě třaskavá směs čeká na toho, kdo omylem či z důvodů nervového vypětí nevydrží a udělá chybný, příliš unáhlený krok, který může vyvolat napětí, konflikt či nehodu. Proto bychom měli klást důraz na to, zvědomovat si své kroky a snažit se opravdu poctivě být v přítomnosti a nenechat se emocemi, obrazy či masovými náladami společnosti strhnout do snění či do akcí na základě předsudků a příliš vypjatých hodnotících soudů. Na to tu budeme mít jiné kádry, kteří se pokusí ještě víc lajnovat to, jak se má co správně vnímat, a jak na co reagovat. To, co se děje ve světě, se nás týká, i když do praxe se to u nás dostane až se zpožděním, tak to neznamená, že na to nereagujeme v daný čas.  

Napětí je opět odvedeno tríny na novoluní, které umožní najít jednotlivost, která může zachránit situaci a odvést pozornost k tomu, co je třeba včas podchytit. Můžeme si to představit tak, jako když nás někdo či něco vyprovokuje k unáhlené akci, ale v poslední chvíli si všimneme, že nám něco k její plné realizaci chybí. Je to moment, který bude mít sílu nás na chvíli zdržet – odvést napětí jinam, tedy pokud si toho všimneme. Je také možnost ,že uvědomění toho, že nám něco chybí, ještě zvýší napětí a počet či sled chybných kroků. 

Novoluní vytáhne na povrch nové masové, populistické a módní hity a bude snažit je vnést do života vcelku rasantní silnou, což naznačuje oktilový trojúhelníček – Venuše, Uran, Slunce,Luna. Mám za to, že se můžeme těšit na sled opravdu pitoreskních nápadů, jak zohlednit to, co bylo v dříve utlačováno a potlačováno. Obávám se, že na vztah k přírodě, opět nedojde a pokud by v této formě mělo dojít, můžeme se těšit na nějakou pěknou masovku, která ve výsledku jen dá dobrý pocit, jako když člověk dá lajk obrázku týraného zvířete, ale v reálném světě se nic proti týrání nestane, neb lajk bylo maximum toho, co daný jedinec udělal. Virtuálně jsme revolucionáři a účastníci duchovního obratu, ale v reálu prdíme svá hověna spotřebovaných zvyků, předsudků a hodnotících soudů do stále stejné díry.

Ascendent pro okamžik novoluní, symbolický průnik času a prostoru nás vyzývá překročit hranice známého a stát se tím, co je za hranicemi známého. Naslouchat zvědavosti a objevovat v jinakosti vlastní možnosti. Otevírá se před námi měsíc, který by měl v praxi spojit touhu poznávat s praktickými pokusy poznané aplikovat. Můžeme se mnohé naučit ale také prosadit. Nevstupujeme do pasti, ale do otevřeného prostoru, který skýtá mnohé možnosti, ale i četná nebezpečí, bude-li poutník nepozorný, nedbalý či lehkovážný.

perokresba Karel Jerie

Sabiánský symbol je první ve své pětici a ukazuje obraz Panna 26°: CHLAPEC S KADIDELNICÍ PŘISLUHUJE KNĚZI U OLTÁŘE

Klíčová myšlenka: První stupeň vlastní účasti na velkém rituálu planetární evoluce.

Symbol nám vyjevuje účast mladé mysli představované chlapcem na rituálu u oltáře, který má větší přesah. Citujeme-li Rudhyara: “ Rituál je archetypální tím, že představuje, byť je pole aktivity sebemenší, část vyvíjející se struktury kosmu, chápané v jejím „posvátném“ smyslu. Každá taková činnost je prováděna „v Boží přítomnosti“. Může být sebepodřadnější, přesto tím nabývá posvátného významu.“ Ukazuje se nám, že účast na rituálu nesou v plné síle i ti, kdo přihlížejí, kdo mají zanedbatelné role, neboť není zanedbatelných rolí, pracuje-li se v celku vztahů, ve skupině. Dynamika skupiny a obsah rituálu mají dopad na všechny a všechno, kdo se jich účastní a nakonec i na ty, kdo se přímo neúčastní. V obrazu nejde o nějaký konkrétní náboženský směr či rituál, ale o připomínku toho, že v celku – holosu není žádná jeho součást zanedbatelná, a kdo si toto uvědomí, stane se mladým chlapcem, který se účastní něčeho, co ho přesahuje, kdo stojí na začátku své cesty uvedení do proměny. Ukazuje se důležitost služby a vnitřní skromnosti, které jsou odměněny stejným dílem, jaký dostanou ti, kdo rituál přímo vedou. Učíme se zde vykonávat prostou záležitost – držení kadidelnice, jako nadosobní věc. Tohle je další krok na cestě. Naučit se každodenní věci vykonávat vědomě a tedy nadosobně. Rudhyar říká: „Učí se ŽIVOTNÍ PRAXI V BOŽÍ PŘÍ­TOM­NOSTI.“

Učme se, neb na jednotlivostech záleží neb celek je tvořen malými příspěvky. Pevnou vůli při učení, praxi a rozšiřování našich obzorů přeje Marluk 14. 9. 2020

Comments are closed.

PŘIHLÁŠENÍ k odběru novinek!