Horoskop pro 43. týden – krize je východisko poznání

Možná si vzpomenete, jak jsem psala o vztahu Saturna a Urana, kteří zahájily svůj cyklus v roce 1988a staly se symboly pádu „Železné opony“. Jejich oktil připadají na roky 1994-95 vynesl mnohé jednotlivce a firmy do popředí a ukázal, že změna systému má vliv na všechny společenské složky. Na osobní rovině přinesly obohacení o nové poznatky a nečekané náhledy, jak se k sobě vztahovat, žel nezdůraznily tolik potřebu uznat spojení s přírodou. Zlaté devadesátky jsou nenávratně pryč a ti, co si to v roce 1999 a 2000 neuvědomili, splakali nad výdělkem v roce 2008 s nástupem Baracka Obamy do prezidentského křesla USA. Opozice Saturna k Uranu ukázala, zač všechen ten údajný rozvoj a růst ekonomiky stál. Krize se rozšířila jako lavina. My si však musíme uvědomit, že opozice jen vynesla na světlo to, co krize (proměna struktury společnosti) má na svědomí. Není proto možné se domnívat, že se něco ututlá za uprchlickou krizi roku 2014-15, kdy byly planety v trioktilu. Zdánlivý klid přinesly roky 2016 a 2017, ale ve skutečnosti se jen připravovalo to, v čem v současnosti žijeme. Únor, červen a prosinec 2021 jsou vrcholy přesné kvadratury mezi Saturnem a Uranem. Jedná se o doběžnou kvadraturu, která je krizí vědomí. Je spojená s totální dezinformovaností, na jejímž pozadí se proměňují mocenské síly ve světě a doposavad maskovaný boj o zdroje.  Boj o moc se ukazuje ve své plné kráse.

Opakuji to stručně proto, že druhá lunární čtvrť oživí kvadraturu mezi Saturnem a Uranem do velké kvadratury okořeněné Neptunským trioktilovým trojúhelníkem. Co od toho máme čekat?

Můžeme sledovat přehlídku strukturujících postupů, jak ideově zmást masy lidí a opět je ukolébat do konzumního klidu. Ovšem je to spíš tak, že se nám před oči dostává kritická situace společenského systému příliš rozevírajícího úhel mezi bohatými a chudými a to na státní i na osobní úrovni. Tento týden tedy přinese další podněty a ukáže nám, jak se dá manipulovat s lidmi, aby byl „klid“. Ideologie lží a zamlžování se neschová za opravdu radostnou zprávu, že u příležitosti sto let KSČ se konečně tato organizace nedostala do parlamentu. Nikdy se neomluvila za vykonané zločiny, ač jsme to čekali a stejně tak se nikdy nedořešily kauzy ODS a dalších, kteří byli volbami vyneseni do popředí. Jako by všichni zapomněli, co stranické vazby způsobily. Paměť lidí rychle zapomíná a mysl sleduje to nejjednodušší řešení. Jenže to, co chce cyklus Saturna a Urana je nebát se složitostí a neprošlapaných cest. I přesto, že chceme, aby bylo vše zas v normálu, musíme si uvědomit, že to už nejde. Zpět to vrátit nejde. Uvědomme si, že informací se nám dostává jen tolik, kolik zájmu jim přisoudíme. Spokojíme-li se s televizními novinami, nebo jen s jedním z tištěných plátků či jednou internetovou stránkou, nedosáhneme celkového pohledu. Měli bychom si rozšiřovat obzory a hledat další zdroje informací.

Na osobní rovině se nám tento týden mohou otevřít naše staré nezahojené rány a vyvolat chvilkovou krizi. Stane-li se tak, uvědomme si, že jsme dostali příležitost podílet se na celkové situaci. Přijměte to jako dar, ve kterém jsme zkoušeni z toho, zda projevíme vůli jednat jinak, než jak nám velí setrvačnost naší povahy. Na společenské úrovni čekejme přiostření a všímejme si těch, kteří překvapivě po volbách nejsou vidět. Co pak dělají? Chystají se do opozice? Všímejme si toho, co se děje v přírodě a máme-li možnost hledejme to, co je dobré. Člověk je totiž vynalézavý a krize ho většinou přiměje vymyslet něco nejen pro záchranu sebe, ale také živé přírody. Zpráv s nadějí je totiž zatraceně málo, stejně jako je málo projevené spirituality, která žalostně chybí a vede lidi k mechanickému vnímání světa, ve kterém si myslí, že jsou zde na zemi jen sami za sebe. Žijeme v propojeném světě a to, jak se k z nás postaví ke svým vlastním obtížím, ovlivní nakonec všechny. Nikdo nevíme, kdo z nás je tím, kdo převáží misku vah ve prospěch nového rozvoje, nových cest, propojení a řešení situace.

Takže se nebojme napětí a zkusme překročit zvyky a zkusit něco jinak. Saturn je spojen s fixací, strukturou, časem, zákony a pravidly, které se Uran snaží zpřetrhat, aby se jádro či vůle člověka znovu a jinak přizpůsobily novým požadavkům. Nebojme se vytržení z kolejí. Změny bolí, ale oživují možnost jednat jinak. Rozhodnost a odvahu přeje Marluk.