Horoskop pro 44. týden – novoluní 4. 11. 2021

Nov je přímo naproti Uranu v Býku a slabším kvadrátu k Saturnu, který se k Uranu vztahuje také kvadraturou. Z toho vyplývá, že nás čeká neklidný a dynamický lunární měsíc, který provětrá naše vnitřní postoje, naše zdroje a kvalitu našeho zázemí. Nejde jen o nás samé, ale jde zejména o to, jak se vztahujeme k druhým a jak se s nimi snažíme vytvářet a upevňovat vztahy. Uran opět prověří, zda jsem schopni alternovat role, o kterých jsme si mysleli, že jsou jednou pro vždy pevně dané. Ukáže se, že nejsou a že je třeba je stále znovu a znovu zkoumat a znovu ustavovat jejich strukturu a z ní vyplívající vliv.

Můžeme tedy sledovat, naše pokusy improvizovat a experimentovat tam, kde jsme se dříve báli. Pojmout jinak roli, kterou zastáváme, je výzvou pro nastávající období. Jenže, kdo to přijme dobrovolně, že? Takže spíše budeme dotlačeni k tomu, abychom vystoupili ze své dobře známé komfortní zóny a reagovat na dynamické podněty, které přijdou. V základě je to velmi slibné období, které může ukázat naše nové zdroje, které jsme zatím nepoužívali či je použili jen okrajově.

V rovině společensko-kulturní se spíš můžeme připravit na to, že se projeví tlak na změny v průmyslu a chování států vůči zdrojům. Spíše se ukážou obtíže, které v rámci cyklu Uran Saturn vznikly z toho, že nechceme akceptovat a přizpůsobit se novým podmínkám. Letošní dny před adventem nebudou snadné a to je třeba mít na paměti. Jen tak se politici nedohodnou a tak nás čekají veletoče, co se jejich experimentů v přístupu k současné situaci týče.

Venuše po elongaci (nejvzdálenější fázi od Slunce)se chystá do Kozoroha, který je zaměřen na budování společenské role, takže tlak na efektivitu našeho konání se ještě zvýší.

Naději bychom měli vidět v tom, že Uran boří jen to, co se „přežilo“ a Saturn to zpevní pokud odcloníme jeho silnou přitažlivost opakovat vzor, na který si zvykl. Rozpor, symbolicky ztvárněný planetemi, vyvolá tlak a také otevře skuliny, kterými bude možné různým tlakům uniknout. Ti, co mají narozeniny, jsou vystaveni první linii. My ostatní bychom měli méně brblat a plkat na internetu a více jednat ve svém životě.

Štíři by měli být připraveni plout v rozbouřených vodách, které je nechtějí potopit, ale rychleji přenést tam, kam patří. Býci by měli pamatovat, že ti, co se do nich pustí, jsou právě jejich zachránci, byť útočí či provokují. Je to jen forma, kterou jste nuceni jednat jinak než obvykle. Vodnáři by si měli uvědomit, že jsou bystří a že mají hodně informací, tak proč se vracejí ke starým pořádkům? Buďte vnímaví, ať vás nesemelou zvyky. Lvi to střílí od boku a chvílemi stojí a v zápětí rychle jednají. Před skokem do divoké řeky si rozmyslete, co vlastně chcete na druhém břehu podniknout. Plánovaní a koncentrovaní sil se vám vyplatí. 

Panny a Kozorozi by si mohli trochu víc užít toho, že mají své priority a těm by se měli věnovat. Nenechte se zahltit různorodými možnostmi. Citové záchvěvy neskrývejte. Máte křehké nitro, ale smysly vám přijdou na pomoci.  Ryby a Blíženci by si měli ujasnit, v čem to vlastně jedou? Co je to za vlnu, která je nese a kam se nechávají unášet. Takže pozor na to, komu a čemu nasloucháte, neb tím se necháte ovlivnit. Odpočinek je něco, co by mělo být součástí vašeho života.

Berani a Váhy se krapet uklidní a začnou dle svých možností konstruktivně postupovat. Věnujete se tomu, co je třeba dokončit. Raci by měli naopak vystoupit z toho, na co jsou zvyklí a konečně se posunout dál. Udělat malé ale významné změny jim prospěje. Střelci jsou chvíli chráněni a mohou se věnovat svým plánům. Neměli by lenošit, ale spíš vytvářet cosi do zásoby či se věnovat tomu, na co nebyl čas. Máte sílu a vůli, tak ji použijte. Možná jsou kolem vás ti, co vaši podporu budou potřebovat.

Vše dobré Marluk 🙂