Horoskop pro 44. týden

To, co je na tomto týdnu zajímavé, je sobotní úplněk. Slunce s Měsícem se dostanou do opozice a navíc bude Měsíc v přesné konjunkci s Uranem v Býku. K dalším planetám budou obě tělesa svírat aspekty drobnější, tedy netoliko razantní, jako jsou aspekty hlavní (opozice, kvadratura, trínus, sextil, oktil, trioktil). Pro nás z toho vyplývá, že hlavním hráčem úplňku je Uran a sním uranské téma, které se nám v danou chvíli nesmírně hodí. Uran totiž symbolizuje náhlé změny, zvraty, dynamizuje situace, zneklidňuje a rozrušuje to, co je ustrnulé, rozbíjí a bourá to, co je příliš pevné, relativizuje to, co se právě jeví jako pravdivé. V úterý ráno mi pan David Storch z rádia připomněl, že například v hodnocení stavu vody v krajině, zda se stávající velmi dobrý stav udrží nebo ne, nikdo neví, jak to bude dál a z toho plyne, že hlavně jde o to, jakým způsobem hospodaříme s půdou, krajinou a jejími zdroji. Právě to by nám měl připomenout Uran v Býku. Jak hospodaříme? Jak využíváme to, co máme? Co o tom víme? Jak to, co máme spravujeme? Tyhle otázky jsou nejen pro hospodářství, zemědělství, průmysl, ale také pro nás osobně. Tohle je téma, které si úplněk vezme na mušku.

Ukáže se nám, že v této relativní době, kterou reprezentují i relativní zákazy, názory a doporučení, je třeba odvahy k improvizaci. Je třeba neztratit svůj cíl z očí, ale nebát se improvizovat i na poli, které prostě neznáme. Je třeba zkoušet cesty a přitom mít stále na paměti to, co jsme se doposavad naučili a zároveň být otevřeni i tomu, že mnohé může být zcela jinak, než jak to známe. Zní to bláznivě, vím. Mám zato, že pokusy vrátit staré pořádky jsou liché, že stávající drancování neskončí tím, že se lidé umoudří, ale že to prostě dál nepůjde a že touha po pohodě vnější se musí přesunout budování pohody vnitřní, jinak člověku zbudou jen oči pro pláč.

Mars, vládce Berana a Štíra je stále retrográdní v kvadratuře k Plutu a pro horoskop úplňku vypovídá jeho pozice v domechbo tom, že bude tlak na každého z nás sílit a že se projeví v obavách o budoucnost. Tohle je zatěžkávací zkouška, ale také vyjevení podstaty, ve které by každý sám za sebe měl odmítnout hru na mocné a bezmocné a snažit se čelit strachu a fatalismu. Venuše Jitřenka čerstvě ve Váhách bude svádět držet se třpytem společensky únosných pravidel, ale pozor, právě ty Uran boří a relativizuje. Každý stát by v tuto chvíli měl dělat svá vlastní opatření, ne kopírovat druhé. Každý z nás bychom se měl sám dobrovolně postavit na nohy a zkusit využít těchto dnů k proměně vnitřní. Nakonec baráky, zahrady jsme opravovali a budovali v karanténě na jaře. Na tohle teď není prostor. Teď je třeba zjistit, jak vyjít se sebou samými a to není úkol nijak jednoduchý, pokud ho nezaplácneme koukáním na internet, filmy či nekonečným čtením detektivek a románů, nic proti výše uvedeným. Jen chci říct, že Uran tak přesně s úplňkem se pokusí upoutat naši pozornost a vychýlit náš ještě víc od zajeté trajektorie každého z nás až tak, že dostaneme pocit, že padáme. Bude to však jen iluze pádu, neboť silný Saturn z Kozoroha rozprostře svou síť a chytí nás. Jenže to už můžeme být proměněni poznáním změny. Celkově to není konstelace, která by hrozila naprostou ztrátou kontroly, ať už korona-krize nebo společenských změn. Pokud se napětí úplňku nezvládne, bude symbolem opakování chyb, prohlubování rozporů a rebelování proti restrikcím a panujícím pravidlům a to, jak na vnější tak na vnitřní osobní rovině. Situace nyní kulminuje. S listopadem se začne zklidňovat a konec listopadu by už mohl být vlídnější. Uran tedy vnese proměnu.

Sobotní oslavenci jsou tedy našimi vyslanci, kteří naplno zakusí, co to je relativismus života a nutnost improvizovat. Uchovají-li si odvahu a důvěru v to, že nejsou sami a že opustit či dokonce obětovat něco ze svého pohodlí, není trest ale výhoda, dosáhnou po uplynulých čtyřech letech opravdu revolučního vrcholu. Jejich svět se může výrazně obohatit a hlavně zbavit toho, co je tížilo.

Lidé narození 29.,30. prosince, 29.,30 července, 28.,29. března dostanou úplňkem do života důležitý impulz, kterému by měli věnovat náležitou pozornost. Nenechte se odradit a od úplňku a v následujících dnech buďte k dění pozorní.

My ostatní si nechme prostor pro změnu. Vše se mění a v takových chvílích se uvolňuje i pohled za oponu dění. Bystrému pozorovateli pak neunikne to, že může poznat svět ve větší šíři, že se mu tím promění nejen cit, postoj, ale i vůle jednat jinak, tj. v souladu s rytmem své životní síly. Úplněk je vrchol, který přinese obrat. Jsem hotova napsat, že se obrátí i situace kolem toho zapeklitého viru. Čím dřív více lidem dojde, že už jejich život nebude jako loni a přestanou toho litovat, tím líp. Neboť se nám otevírá cesta k novým příležitostem, novým profesím, novým postojům a jiném způsobu zacházení s tím, co máme k dispozici – tělo, mysl, smysly, rodinu, blízké, společenství, zem, zdroje, přírodu, živé a neživé tvory, techniku…atd.

Sabiánský symbol Slunce je: Štír 9°: ZUBAŘ PŘI PRÁCI
perokresba Karel Jerie

Klíčová myšlenka: Překonávání negativních následků společenských praktik a chamtivosti ega.

Citace z interpretace Dane Rudhyara: K výstižnému zhodnocení a interpretaci tohoto symbolu je třeba si uvědomit, co znamenají zuby. Druhé zuby se objevují obvykle ve věku sedmi let, tedy tehdy, kdy podle některých okultistů personalizovaná identita dítěte – ego – nabývá plné kontroly nad fyzickým organismem. Zuby slouží k rozžvýkání potravy, aby mohla být strávena a asimilována. Život ve společnosti a kulturní zvyklosti nám vnucují určité návyky při jídle, vyvolávají v nás chutě na jídlo nezdravé nebo nepřirozené, nutívají nás jíst ve spěchu a ve stresu. To vše vede k zubnímu kazu mnohem častěji, než by bylo přirozené vzhledem ke stárnutí. Symbol nám tudíž ukazuje, jak společnost a civilizace, které mohou nepřímo způsobit zubní kaz, musejí následně vynalézat prostředky k nápravě.

Život ve společnosti zároveň kazí a opravuje, ničí a znovu buduje – což je kruh značně začarovaný. Člověk je společenskými potřebami nucen prokazovat VY­NALÉZAVOST.”

Sabiánský symbol Měsíce a Urana je: FÁZE 39 (Býk 9°): VÁNOČNÍ STROMEČEK, CELÝ OZDOBENÝperokresba Karel Jerie

Klíčová myšlenka: Umět si v černých chvílích vytvořit vnitřní pocit štěstí.

Tradice zavěšování ozdob na stromy je stará a její kořeny sahají na sever od nás. Zdobení vánoční stromů je tradice mladší, která vznikla v Lotyšsku a Estonsku na přelomu 15 a 16 století. Je tradicí, která provází slunovratové období a kterou přebírá křesťanství. Vánoční stromek se svými světly a ozdobami, je připomínkou toho, že v dobách, kdy převládá tma, je třeba posilovat víru v proměnu a v postupný nárůst světla. Je připomínko radosti slunných dnů, plných světla a tepla. Odkazuje však k teplu a světlu vnitřnímu, které je třeba si uvědomit, zvláště pak, vládne-li kolem právě tma. Klíčovým slovem by zde mohla bít VÍRA V CYKLICKOU OBMĚNU.

Takže, přátelé, vydržme! Metaforou řečeno, proměna je na spadnutí a chvíle před tím, než se vlna zlomí jsou nejdramatičtější, ale kdo si všimne momentu zlomu, toho pak vlna nese, ať má prkno luxusní nebo staré a otlučené. Váš Marluk 27.10. 2020