Horoskop pro 46. týden – úplněk – částečné zatmění Měsíce

Úplněk 19. listopadu 2021 – částečné zatmění Měsíce

Na úvod si musíme říct, že jev, který nás čeká, bude na našem území skoro nepozorovatelný. U nás dojde jen k částečnému zatmění Měsíce. Plné zatmění si mohou užít lidé v Africe, Rusku a Blízkém východě. Je důležité vědět, kde je a kde není zatmění pozorovatelné neb dle toho se projevuje jeho „účinnost“. Zatmění Měsíce jako takové je vlastně příslibem proměny a osvobození se z pout minulosti.

Znovu si připomeňme, že zatmění Měsíce bývalo spojováno s tím, že to bývala mytická divá zvířata, která požírala Měsíc (obvykle drak, na našem území to byla smečka vlků). Lidé vytvářeli velký hluk, aby zvíře zahnali. Tato zkušenost je pro nás určující. Vytvářet hluk, aby byl predátor zastrašen a nemohl nám a někomu dalšímu ublížit. Je to důvtipný a hlavně aktivní přístup, který se výrazně liší od chování lidí při zatmění Slunce. Při něm zůstávají lidé pasivní, přijímající nebo obětují bohům. Při zatmění Měsíce, jsou  ovšem aktivní a to, co se z hlubin temnoty a minulosti vynoří, se snaží zahnat. Úkol je splněn ve chvíli, kdy se stín Země ztratí a krvavý povrch Měsíce je opět stříbrně nazlátlý.

Prakticky lze tedy říct, že zatmění Měsíce je příslibem zvýšení aktivity odvrátit minulost, čelit tomu, co je temné, přežité, stahující či vysloveně umrtvující. Nu, to je tedy přáno všem, kdo zatmění uvidí a také těm, kteří mají planety či osy horoskopu na 27° Štíra a 27°Býka či v orbisu 1°kolem. Dostanou příležitost s důvtipem rozřešit svou situaci nebo se dokonce odvrátit od setrvačnosti minulosti a svých zvyků.

Úplněk svírá trioktilový trojúhelníček k Venuši Večernici v Kozorohu a tím nám ukazuje, že tento vrchol má v sobě pořádnou dynamiku. Jeho napětí je však svedeno nebo lépe odvedeno trínem Venuše na Urana.  Jupiter si také hřeje vlastní polévku neb k úplňku – opozici mezi Sluncem a Měsícem vede kvadráty a tím vzniká T-kvadratura toužící se projevit.

Úplněk tedy otevře prostor pro realizaci toho, co nov zasel. Jasně se objeví, co nás bude stát současné dění. V zemích, kde je viditelné zatmění může vzrůst tlak přijmout nová opatření a vydat se na nové cesty, které odvrhnou minulost. U nás se může připravit na vcelku pragmatickou druhou polovinu měsíce, která od jednotlivců bude vyžadovat vynalézavost a od vlády pružnost v jednání. Na pozadí je napětí expanze, která nemá řádný ventil, což v překladu znamená, že se budeme potýkat s obtížemi dál a že se situace jen tak neuvolní. Neztrácejme naději, přeci jen vše směřuje k obratu, ale bude pomalejší, než bychom chtěli.  

Je jasné, že každý má své individuální zaměření a úkol, ale alespoň trochu obecně…taková směrovka:

Štíři už si budou jisti tím, kam je rozbouřené vody novu donesly a mohou velmi efektivně nasměrovat svůj život. Citová oblast bude vyžadovat improvizaci a hlavně odvahu jít z kůží na trh. Chcete-li prosadit své vize, jednejte. Býci se mohou pokochat tím, kam vše dospělo. Budou si vědět rady a tak je zas tak moc život nepřekvapí. Vodnáři by měli pamatovat na to, co jim dělá dobře. Učit se z chyb umíte, tak se také naučte zpomalit. Své budovatelské snahy na chvíli nechte stranou a věnujete se potřebám svého těla. Lvi riskovali a riskovat budou. Nemají čas ztrácet čas. Jejich výzvou je to, co chtějí a rutinou to, co musí a pravě tam by měli být obezřetní, nebo si nadělají do vlastních řad.

Panny a Kozorozi mají jasné priority, jen se k nim přes všechny povinnosti a úkoly nemohou dostat. Úplněk vám bude přát, tak se trochu uklidněte a nechtějte vše najednou. Máte vítr v plachtách. Otázkou je, zda jste si toho vůbec všimli? Ryby a Blíženci možná nějaké události zaskočí či utlumí. Nenechte se ošálit. Vše, co vás zastaví, je tu proto, abyste měli čas na tvorbu či na chvíli pro sebe. Možná vás unese fantazie, možná tvorba a další budou naslouchat hlasu vnitřního spirituálního života.

Berani a Váhy by měli být ve střehu, protože po úplňku už bude jasné, co podnikat dál. Buďte opatrnější ve svých investicích a to nejen materiálních ale i energetických. Včas si rozmyslete, koho podporujete a jak se vám vše vrací zpět.  Držte směr, o kterém jste si mysleli, že jen tak nepůjde zrealizovat. Dejte pozornost tam, kde to zavání vážnější debatou či návrhem na změnu. Nebude to pro vás zas tak marné a možná si i později ulevíte. Střelci vědí už dávno své a na úplněk jsou připraveni. Nezaskočí je ani zákazy ani podivné mlčení druhých lidí. Koncentrujte se na podstatné, za pár dnů je Slunce ve vašem znamení a tak si dobijete baterky. Rakům by mělo být jasné, že před realitou dní se neschovají. Jejich touha uniknout a snít musí počkat. Nyní je nutné prakticky jednat nebo alespoň ze sebe vykřesat jiskru vůle, která zasvítí na cestu konstruktivních úkonů. Uděláte-li to, do čeho se vám nechce, budete mile překvapeni výsledky a odezvou.

perokresba Karel Jerie

Pro ty, kteří chtějí i krapet jinou inspiraci, jsou tu sabiánské symboly. Měsíc, tedy to, na co se máme připravit stojí na obrazu:

Býk 28°: ŽENA, JEŽ PROŠLA SVOU „ŽIVOTNÍ ZMĚNOU“, PROŽÍVÁ NOVOU LÁSKU

Klíčová myšlenka: Schopnost člověka překonat biologická omezení prostřednictvím vědomí a citů.

Symbol zdůrazňuje schopnost člověka povznést se nad omezení, která se mu pokouší ukládat jak jeho biologická podstata, tak „normální“ model společenského chování. Je zde zobrazena „žena“, symbol pasivní vnímavosti a tvorby.ˡ Za životní změnu si můžeme dosadit každý svou zásadní životní situaci, kterou jsme prožili a která poznamenala náš život. Sami víme, jak nás může takové setkání s klíčovou událostí proměnit a tento obraz nám říká, že i po té, co se zdá, že nás vše důležité míjí, se můžeme potkat s novou láskou. Můžeme se naladit, nově vstoupit do řeky lásky, a těžit z jejích životadárných darů. To je přeci velmi krásný symbol! Kdykoli se tento obraz objeví, znamená to, že by se člověk měl otevřít možnosti NOVÝCH ZA­ ČÁTKŮ. V ideálním případě bude nový začátek zralejší reakcí na novou možnost prožívání.²

perokresba Karel Jerie

Slunce zdroj životní síly stojí při úplňku na obraze: Štír 28°: KRÁL VÍL PŘICHÁZÍ DO SVÉHO PANSTVÍ

Klíčová myšlenka: Schopnost člověka rozpoznat integrující Princip v dřeni vší existence a vzdát mu poctu.

Obsahem symbolu se zdá být, že jak za vnější přírodou, tak za říší hrdého ega existuje spirituální svět, k němuž se intuitivní vědomí člověka může přimknout. V tom světě jsou všechny zjevné entity považovány za mnohotvárné aspekty centrální Moci a Vědomí. Právě tento centrální princip jednoty se lidská společenství snažila symbolicky uctívat v osobách lidských, až příliš lidských králů. V individuálním smyslu je tento princip Vnitřním Já (Self). ⁴ Tolik Dane Rudhyar. Dodala bych, že symbol nás nabádá jít tam, kde máme své „panství“, svou domovinu, ať je to vlast, rodina, dům, byt, naše tělo nebo nakonec naše bytostné Já. Máme jít vědomě tam, kam patříme. Tam, kde je naše panství a to možná až nás zavřou doslovně. Přesto je v symbolu skryto vlákno toho, co běžně nevidíme. Proto není symbol jen o našem panství, ale také o spirituální cestě, na kterou bychom neměli zapomínat. Ač toto království není vidět, je třeba ho navštívit a to jako králové, tedy ti, co v tomto panství kralují.  Rudhyar ještě mluví o vnitřním oddání se, které může začít polarizovat vědomí. K tomu bych dodala, že bychom si měli uvědomit, jakému prostoru kralujeme a jakým způsobem. Nechce to novou lásku, o které mluví symbol Měsíce?

 Vše dobré a každému aspoň chvíli denně v klidu na světle slunce, kterého je nyní proklatě poskrovnu. Marluk

ˡ Rudhyar, D.  Astrologická mandala, Půdorys 2003

² Tamtéž, s. 79

³ Tamtéž, s. 79

⁴ Tamtéž, s.196