Horoskop pro 5. týden

Vcelku pěkný týden by mohl být produktivní a podpůrný. Nic neodkládejme a věnujeme se svým úkolům a cílům. I přes mrazy se nám bude dařit.

Otázkou bude, jak stávající okolnosti promění čtvrtek, kdy Měsíc vytvoří T-kvadraturu. Tento napěťový aspekt bude tvořit opozice Měsíc na Mars a Uran do Býka a kvadratury mezi Měsícem – Sluncem a Jupiterem a mezi Uranem, Marsem a Saturnem a Sluncem. T-kvadratura posílena druhou lunární čtvrtí bude ostrá jako břitva a ukáže nám snahy o řešení stávající situace. Napětí mezi pokusy o stabilizaci jdou proti proudu potřeb lidí a srážky jsou svéhlavější z obou stran. Čtvrtek přinese silnou motivaci pro obě strany najít účinnou cestu. Jenže tím se znovu vyostří střet. Motivace najít efektivní řešení, symbolizované Měsícem ve Štíru ve třetím domě (horoskopu pro druhou čtvrť) má odvedení přetlaku jen v trinu na Neptuna v Rybách, který symbolizuje soucit a přijmutí širšího pole vztahů. Nejde tedy o to se izolovat, ale přijmout do vědomí a praktického jednání ohleduplnost k těm, kteří byli donedávna stranou společnosti, tedy k slabším, starým, nemocným, chudým, opouštěným a to nejen lidí, ale i ostatních tvorů a přírodních území. Jenže to lze velmi ztuha, protože ne nadarmo byli všichni tito zmiňovaní odsunuti z hlavního dění, aby nekazili iluzi, že svět je místo plné prosperity, silných jedinců a radosti z vítězství. Takže integrovat to, co bylo dáno společností na okraj a znovu se s tím naučit jednat, je úkol nanejvýš odpudivý, protože vyžaduje po každém nějaké omezení, respektování nových pravidel vyplívajících se soužití se slabším a tím i pro dravé určité zpomalení. Proto se domnívám, že se zas budou dělat jen taková opatření, která umožní silným fungovat a dalším dodají odvahu najít kličku, jak je obejít, takže nula od nuly pojde.

Nuže, buďme bdělí, neb ideologicky podbarvený únor promění mnohé ideály a některým navíc strhne masku charity, takže uvidíme plány mocných v jejich plné parádě.  Na rovině osobní bychom neměli ustat v pátrání po tom, co jsme my sami vydělili do ústranní a nechce na sobě vidět, neboť tím, že toto objevíme a přijmeme, můžeme pomoci celé společnosti přijmout to, co vydělila. Navážeme-li vztahy s tím, co je na okraji, doslova integrujeme periferie, stinné stránky vlastní osobnosti, budeme mít víc síly a můžeme mnohé kolem změnit i kolem sebe. Začneme-li u sebe, proměníme za čas společnost. Hodně odvahy a sil přeje Marluk 1.2. 2021