Horoskop pro čas úplňku a po něm – 18. března 2022

Musím začít tím, že zmíním sabiánské symboly. Novoluní, jehož je nyní úplněk vrcholem, oživilo obraz: Starobylý meč, který prošel mnoha bitvami, je vystaven v muzeu. Připomněl nám sílu vůle a ukázal, kolik vůle v sobě kdo má. Podíváme-li se skrze obraz na válečný konflikt, můžeme vidět, že vůle nechybí ani jedné straně. A nejenom jim. Možná jste i vy zaznamenali, že proběhla historicky největší poprava v Saudské Arábii, která připravila o život 81 lidí během jednoho dne. Je to také projev vůle, vůle vypořádat se s těmi, kdo se vzbouřili a snažili se svrhnout vládu (Píši to suše, jako výčet. Zkuste se na to podívat bez hodnocení, co je a není dobré, abyste si udělali obrázek). Dalším projevem vůle jednat může být i cesta našeho premiéra do Kyjeva, vůle prezidenta Ukrajiny zkritizovat Německý parlament a jeho vůle žádat stále to, co potřebují, vůle Putina pokračovat a další různorodé projevy si každý může dohledat.

Otázkou zůstává, jak se nám daří projevit svou vůli, je-li ve hře Neptun? Neptun je symbolem rozvolnění, rozpuštění, zamlžení, zmatení, které má otevřít prostor vnímání celku většímu než jsme my sami. Je pravdou, že jsme si za pár týdnů opravdu důkladně uvědomili, že nejsme sami a že máme sousedy, se kterými je třeba počítat. Už vnímáme ve větším celku, ale to je slabý začátek. Neptun chce víc, můžeme-li to takto pracovně personifikovat. Jde o to, uvědomit si celek, ve kterém je vše propojené, s čímž na nevědomé rovině pracujeme, ale Neptunova role je tuto síť zvědomit. Jak patrné, ani jedna z tzv. transpersonálních planet (Uran, Neptun, Pluton) si prostředky nevybírají a neusilují o to, aby se nám průběh líbil. Jde o cíl a co lidstvo nabídne jako prostředek, toho se transsaturské planety chytí. Můžeme tedy vidět, že dle Neptuna se v tomto dění nelze vyznat. Klamy a neprůhlednosti jsou na všech stranách a nikdo se pořádně, konkrétně, jasně a upřímně nevyjádří.

Úplněk má Lunu v Panně a Slunce v konjunkci s Neptunem a Jupiterem, v sextilu k Plutu, v oktilu k Uranu. Slunce jako zdroj životní síly a klidně můžeme říci i centra vůle je tedy pozoruhodně ovlivněné tím, co přináší momentální poptávka společnosti, ideová představivost mocných a cit získat ještě větší a konkrétnější vliv. Můžeme tušit, že opět se příliš v stávající situaci nevyjasní. Ostrůvky jasné vize nebudou oslyšeny, neboť nebude, kdo by jim věřil. Takže se připravme na složitou a nepřehlednou situaci, která se jen tak nevyjasní.

Osobně mám pocit, že konstelace nenabízí příliš tlaku k jasnému jednání, které by zbytečné ztráty na životech ukončilo. Můžeme jen doufat, že se situace nezhorší, když už je tak bídná. Nejasnosti budou panovat i okolo nárůstu cen a myslím, že se v těchto dnech dočkáme dalších černých scénářů. Neptun zamlžuje i tuto oblast a není jasné, jak to bude dál. Neměli bychom proto propadat panice, ale bystře pozorovat situaci, ve které se vždy někde pravda blýskne a ukáže cestu v mlžném období.

Úplněk proměňuje směr orientace energie z tlaku k akci do hledání smyslu. Nezapomeňme, že nov nasadil notu prosadit svou vůli a tedy úplněk posílí tendence, co kdo z toho má, co může získat a jaké má další naděje.

Na osobní rovině bychom měli sledovat, co v nás děje. Jaké vlně nálad a motivací nasloucháme či podléháme. Jak se rozpouští či v lepším případě prohlubují naše vztahy, neboť to je vizitkou toho, co je pro nás možné. V síti vztahů totiž není možné o nějaký vztah přijít, jen je možné vztahovou dráhu nepoužívat, ale navázaný vztah zrušit nelze. Možná by se nám i chtělo, ale ono to možné není. Můžeme se vnitřně vymezit, poručit si, ale vztahové pouto, které jsme si jednou uvědomili, už nezrušíme. Tohle je důležité si uvědomit, když budeme někoho odsuzovat a chtít, aby zmizel z našeho života. Půjde to jen tak, že ho neuvidíme, ale to neznamená, že vztahové pouto zmizí a pak platí, že jsme-li stále ve vztazích, stále se vzájemně ovlivňujeme, i když se to snažíme nepřipouštět. Tohle platí i pro naši vůli. Jakmile si uvědomíme, že máme vůli a dokážeme ji použít, zvědomili jsme vztah, tentokrát vnitřní, který může rozvolnit, ale už se nemůže ztratit.

Další důležitou neptunskou symbolikou je vyčerpání, což v kombinaci s nástupem jara, je slušnou zátěží, která nás čeká. Můžeme vnímat vyčerpání a rozpuštění sil, které nejsou připraveny na stávající podmínky a to, jak na osobní i národnostní úrovni (viz. vyčerpání bojovných ruských sil). V tomto aspektu je situace nadějná, ale astrologická konstelace si nikdy nevybírá jen jednu stranu a tak se vyčerpání či rozpuštění sil týká i strany druhé, stejně tak i nás. Mysleme na to, až nám bude připadat, že je toho na nás moc a uvědomme si, že je třeba posilovat organismus,ale také posilovat duši a spirituální svět, bez kterého bychom zátěž nevydrželi.

perokresba Karel Jerie

Sabiánský symbol pozice Měsíce je: Panna 28°: PLEŠATÝ MUŽ SE CHÁPE MOCI

Klíčová myšlenka: Čirá, nekompromisní síla osobnosti v dobách, kdy je nutno se rozhodnout.

Jak temně vtipné, že? Plešatého muže nyní často vidíme. Jenže symboly nelze brát doslovně, neboť jinak by to byly znaky, které odkazují jen k jednomu možnému výkladu. Zde máme obraz, které v sobě zahrnuje víc možností interpretace. Jednou z nich je, že se síly, které se zdály být společenským trendem handicapované – plešatost, obecně považovaná za ztrátu síly; viz vlasy a jejich symbolika např. Starý Zákon, se chápou příležitosti a ukazují, že je v nich skrytá síla vůle, která překážky překoná. To je obraz toho, co nám bude vstupovat do života.

perokresba Karel Jerie

Jak se k tomu postavíme, ukazuje obraz pozice Slunce: Ryby 28°: SVĚTLO ÚPLŇKU ZAPLAVUJE ÚRODNOU ZAHRADU PLNOU NEJRŮZNĚJŠÍCH DRUHŮ ZRALÉ, VZROSTLÉ ZELENINY

Klíčová myšlenka: Plné uspokojení základních ­ individuálních potřeb.

Symbol obrazně naznačuje, že nyní do hry vstupuje to, co bylo dosaženo – vypěstováno, co je výsledkem minulého činění, které nyní přináší své plody. Ukáže se ještě víc, co v nás je. Jak jsme se vybavili a kam jsme se dokázali dostat. Symbol odkazuje k noci, která je ozářena úplňkem, tj, že se ukazují plody vnitřní a hlavně se ukáže jejich různorodost.

Považme, že máme v sobě hojnost, kterou je třeba poznat, uvědomit si a začít používat, neboť není na co čekat. Není důležitějšího okamžiku, než toho, ve kterém zrovna jsme. Ten ovlivňuje budoucnost a dává do souvislosti minulost. Takže se snažme čelit těžkostem, které přichází.

Udržme si naději a vůli jít dál. Váš Marluk

PS: Ohledem zahrady. Vypadá to s deštěm bídně a to léto slibuje dobré konstelace na slušnou úrodu, ale ohledem vody jsem z toho opět zoufalá. Dle vztahu planet to vypadá, že zaprší až koncem března. V dubnu se ochladí, ale bude proměnlivo, ale nemám pocit, že by přeháňky měly být nějak větší. Doufám, že se mýlím, neb je opět sucho. Stále platí, tedy mimo tyto dny kolem úplňku, že je dobrý čas pro vysévání semínek.

Už třetím dnem nosím žáby. Ano, je to tady, žáby přes silnici. Ale zatím, je to bída. Pár kusů skokanů. Déšť by pomohl rozhýbat žabí národ, tak nezbývá než se modlit za mír a déšť zároveň. Nesmějte se, lidé jsou důležití, ale bez živáčků kolem nás bychom nebyli tím, čím jsme. Snad i toto vědomí, se prohloubí.