astrologický instrumentář

I. Krajinou horoskopu, cestou Hrdiny

Astrologie nás uvádí do světa hvězdopravectví, analogií, slov inspirovaných planetárními cykly. Většina slov, které používáme, jsou symboly. (Cesta, krajina, horoskop, hrdina…) Na tom, co slova-symboly označují, jsme se vzájemně dohodli. Pro slovo-symbol, je typické, že zastupuje označované a obsahuje nezměrné množství významů. (např. slovo krajina – symbolizuje přírodní scenérii a zároveň v sobě skrývá všechny naše představy, zkušenosti a vzpomínky o tom, jaká konkrétní krajina to může být. Slovo krajina v sobě nese vnitřní souvislost, která všechny významy spojuje do jednoty). Odkazuje k poznání významu, tedy k budoucnosti.

Read the rest of this entry »